Tag nabetrachting

ds. P. den Ouden – Hooglied 8:6

De bruid uit het Hooglied verlangt zo naar de Bruidegom. Haar wens is verzegeld te worden op Zijn hart en op Zijn arm. Het hart waar de liefde uit voorkomt en de arm van kracht. Het is het beeld van… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Efeze 4:30

De apostel Paulus onderwijst de christenen in Efeze over het nieuwe leven. Het is een leven van wandelen door de Geest en niet naar het vlees. Daarbij vestigt de apostel de aandacht op het spreken waarmee de Heilige Geest bedroeft… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Efeze 2:10

Gods kinderen zijn een nieuwe schepping, in Christus Jezus geschapen tot goede werken. Werken die door God Zelf voorbereid zijn. De Zijnen mogen die werken uitwerken. Het is een afhankelijk leven in dankbaarheid: een hartelijke vreugde in God door Christus… Verder lezen →

ds. J. Kommerie – Romeinen 8:17

Paulus wijst erop dat kinderen van God erfgenamen zijn. Uit en door genade aangenomen tot kinderen en erfgenamen! Erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. Wat is dat rijk! Die erfenis houdt onder andere in dat we eens verlost zullen… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Handelingen 3:19-21

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid In de preek die Petrus houdt nadat de kreupele gezond is gemaakt, roept hij het Joodse volk op om zich te beteren [berouw en anders gaan zien] en te… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheus 4:5-11 (3/3)

Jezus bleef staande ten opzichte van de duivel, die mensen van God en Zijn dienst wil afhouden, door Zich te beroepen op het Woord. Pas op voor knievallen voor de satan, denk niet: dat stelt weinig voor. Een leven zonder… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Hooglied 8:14

Zondag 25 juni 2017 – Hersteld Hervomde kerk Putten – Ds. R. van de Kamp Voorzang: Psalm 114 vers 1 en 4 Stil gebed, Votum en groet Psalm 17 vers 4 en 8 Geloofsbelijdenis: Twaalf artikelen van het christelijk geloof… Verder lezen →

Ds. A. van Wijk (Herkingen) / 17 maart 2013 / Lukas 8, 26-39 (nabetrachting Heilig Avondmaal)

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, 18.30 uur Votum en groet Psalm 39, 3 en 5 Gebed des Heren, 3 en 5 Gebed Lukas 8, 26-39 (http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lucas+8%3A+26-39&id47=1&l=nl&set=10) Mededelingen van de zijde van de kerkenraad Collecte Psalm 89, 1 en 7 en 8… Verder lezen →

Ds. T.J. Kamerbeek / Romeinen 8, 14 / 1 july 2012 / nabetr./dankz. H. Avondmaal

Ds. T.J. Kamerbeek (Nijkerk) Hersteld Hervormde Gemeente Waarder/Driebruggen 1 july 2012, 18.30 uur, nabetr./dankz. H. Avondmaal Psalm 68, 10 Apostolische Geloofsbelijdenis Psalm 75, 1 Romeinen 8, 1-17 Psalm 119, 1 en 3 Tekst Romeinen 8, 14 Psalm 89, 1 Psalm… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen