Tag Moorman

kand. C.R. van der Toorn – Heidelbergse Catechismus zondag 26

De Heilige Doop wijst op onze vuilheid en de afwassing en reiniging door het bloed van Jezus Christus. Zo zeker als het water uitwendig reinigt, zo zeker wil God ons inwendig reinigen door het bloed van Jezus Christus. De doop… Verder lezen →

ds. G. Clements – Handelingen 8:39

De Moorman komt uit het vervloekte geslacht van Cham. Hij voelt zich buitengesloten in Jeruzalem. Maar door het lezen van Jesaja 53 is hij begerig geworden naar God. Filippus verklaart hem dat het Christus is, over wie in de Schrift… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Galaten 5:22b

De blijdschap van het geloof De vrucht van de Geest werkt blijdschap uit. Die blijdschap vindt zijn grond in de eeuwige liefde van God tot zondaren. De blijdschap van de Geest is blijvend en anders dan het plezier van deze… Verder lezen →

Ds. F.J.M. van Veldhuizen – Handelingen 8:26-40

Ds. F.J.M. van Veldhuizen (Sluipwijk) Hervormde Kerk Reeuwijk & Hervormde Kerk Sluipwijk (gezamenlijke dienst in de Ichthuskerk, speciaal gericht op kinderen), dankdag, woensdag 1 november 2017, 14:30 uur. Schriftlezing Handelingen 8:26-40.   Jullie hebben een papiertje gekregen. Met gezichtjes erop…. Verder lezen →

Ds. R. van de Kamp – Handelingen 8 vers 39b [dankdag]

Woensdag 1 november 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Handelingen 8 vers 39b – dankdag Psalm 136 vers 1 en 25 Gebed, Votum en groet Psalm 119 vers 3 Geloofsbelijdenis met de twaalf… Verder lezen →

Ds. R. van de Kamp – Handelingen 1 vers 4 en 5

Zondag 21 mei 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. R. van de Kamp Handelingen 1 vers 4 en 5 ‘[4] En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar… Verder lezen →

Ds. A.J. Schalkoort / 28 april 2013 / Romeinen 6:5-9

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen   Psalm 103:1 Psalm 103:3 Schriftlezing: Romeinen 6 Psalm 16:1,3,6 Psalm 52:6,7 Psalm 118:14   Preekaantekeningen Tekst Romeinen 6:5-9 De kracht van Christus dood en opstanding in het leven van de christen. [1901] Gemeente, in Romeinen… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen