Tag moordenaar

ds. B. Oosterom – Mattheüs 6:12

Het is misschien wel het moeilijkste gebed: bidden om vergeving van onze schuldenaren. Christus leert het ons te doen. Aan het kruis toont Hij Gods liefde voor zondaren zoals die moordenaar. Wie zijn zonden belijdt, voor hem of haar is er… Verder lezen →

ds. M.A. van den Berg – Genesis 4:25-26

In Genesis 4 zien we wat er van de mens(heid) na de zondeval is geworden. Eva roept trots uit dat ze een zoon heeft voortgebracht. Hij zal het wel gaan maken. Kaïn komt op het idee om een offer te… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Lukas 23: 33-46

Jezus hangt temidden van twee moordenaars. Het midden is de plek die Hij opeist en die Hem toekomt. Hij wandelt als Lam temidden van Zijn gemeente. Hoewel aanvankelijk beide moordenaars Jezus lasteren, komt een van hen tot inkeer. Hij ziet… Verder lezen →

ds. D. Heemskerk – 1 Korinthe 2:1-5

Paulus wijst de gemeente van Korinthe erop dat hij uitsluitend gekomen is om Christus te prediken, en dien gekruisigd. Paulus doet dat op een eenvoudige manier, niet door ingewikkelde redeneringen te gebruiken of zich in wijsgerige discussies te begeven. Paulus… Verder lezen →

ds. F. van Binsbergen – Lukas 23:39-43

De vergeving van de moordenaar aan het kruis is de kern van het Evangelie Aan het kruis op Golgotha hoort de ene misdadiger die met Jezus gekruisd wordt Jezus bidden ‘Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij… Verder lezen →

ds. J.C. van Trigt – Lukas 23:42-43

Drie kruizen, twee misdadigers, een Verlosser Op Golgotha stond niet een kruis, maar drie kruizen. In deze preek over ‘Drie kruizen, twee misdadigers, een Verlosser’ gaat het over de vraag: waar staan wij? Zolang we leven is er genadetijd. Willen… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen