Tag Micha

ds. A.I. Kazen – Micha 2

De profeet Micha profeteert over de komst van Christus naar deze wereld. In deze Adventstijd komen de woorden tot ons over Christus als Doorbreker. Hij is de eerste die door de dood en oordeel heengegaan is en overwonnen heeft. Hij… Verder lezen →

ds. G. Herwig – Micha 6:6-8

God spreekt door de profeet Micha tot Zijn volk. De vraag klinkt waarmee zal ik de Heere tegenkomen? God, de verbondsgod, heeft het volk uitgered. De Heere heeft recht op Zijn volk en zo ook op ons. Er klinkt een… Verder lezen →

ds. H.P. Brendeke – Micha 5:1

De profeet Micha profeteert dat het voor het volk Israël een moeilijke tijd wordt. Ze zullen naar Babel worden gedeporteerd. Eerst zal het slechter gaan, ja ze zullen aan het einde komen, dan pas zal God redden. Er is hoop… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Micha 3:4,8

In Micha 3 worden twee groepen getoond: de ene groep met leiders en profeten die verantwoordelijkheid dragen en anderzijds een groep waar Micha deel van uitmaakt. De leiders misleiden het volk, ze kleden het volk uit, de profeten en priesters… Verder lezen →

ds. G.C. Vreugdenhil – Micha 7

Wij leven in een tijd, net als in de tijd van Micha, waarin de oordelen van God over de wereld gaan. De ene crisis na de andere. En toch, we verliezen de moed niet. We delen in de nood van… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Micha 5:1

Micha leefde in een onzekere tijd, vol dreiging. God belooft echter dat er een Heerser zal komen; uit Bethlehem. God gaat Zijn ongekende gang – Hij heeft ons niet nodig én kan ons (ten diepste) niet gebruiken. De redding komt… Verder lezen →

ds. M.C. Batenburg – Micha 2:12-13

Met Advent grijpt God in. Advent is de doorbraak van Gods kant. Jezus de Doorbreker, die Zijn volk uitleidt en in veiligheid brengt. Micha profeteert daarvan – maar de mensen in zijn tijd wilden niet luisteren. Zij hadden niet zoveel… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Micha 7:18

Er is geen andere god gelijk aan de God die Zich bekendmaakt in de Bijbel. God is een vergevende God, Hij is genadig in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. God is meer gewillig om ons te vergeveb dan wij… Verder lezen →

Ds. J.P. Ouwehand – Micha 4:5-6

Ds. J.P. Ouwehand (Beekbergen), zondag 22 oktober 2017; Ichthuskerk Reeuwijk; 17:00 uur Schriftlezing: Micha 4:1-7, Openbaring 21:24-26; tekst: Micha 4:5-6   Het is nogal een mooi verhaal wat we lezen in Micha 4. Over de vrede die komt. Deed me… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen