Tag melaats

P. Helms – Lukas 5:12-32

De genezingen van de melaatse en verlamde zijn voorbeelden van wie de Heere Jezus Christus is. Hij is de grote Geneesheer. Hij geneest zielen van de zonden. Hij raakt het onaanraakbare aan. Hij geneest het ongeneeslijke. Hij is gekomen niet… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Lukas 17:19

Op weg naar Jeruzalem reist de Heere Jezus Christus door Samaria. Met een doel, Hij reisde altijd met een doel. Zijn doel was daar en toen om een ziel voor de eeuwigheid te behouden. Een van de tien melaatsen is… Verder lezen →

dr. P. Masters – Markus 1:40

Toen Jezus op aarde was heeft Hij vele zieken van hun kwaal genezen. In Markus 1 wordt de genezing, de reiniging van de melaatse beschreven. Jezus geneest Hem. Hij heeft van Hem gehoord en het ware geloof in Hem is… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – 2 Koningen 7:9a

Een dankdag van een goede boodschap Toen de stad Samaria belegerd was en de koning van Syrië erop uit was het volk van Israël uit te hongeren, waren er vier melaatsen die buiten de poorten van de stad waren. Ook… Verder lezen →

Kand. A. Meuleman (Hilversum) / 9 september 2012/ Lukas 17:17

Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen Zondag 9 september 2012; 09.30 uur Votum en Groet Psalm 139:10 Wet des Heeren (“ook vanmorgen stellen we ons onder de tucht en belofte”) Psalm 131:4 Gebed en voorbede Schriftlezing Lukas 17: 11-19 Psalm 25:3,6,10 (collecte)… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen