Tag M’Cheyne

ds. W. van Vlastuin – 1 Timotheüs 4:16

Op deze Nieuwjaarsmorgen klinkt een woord van vermaning: heb acht op uzelf en op de leer, dat u daarin volhardt. Het grootste gevaar komt niet van buitenaf maar zit in onszelf. Dat geldt ook de nieuwe ambtsdragers die in de… Verder lezen →

Ds. N. van der Want – Psalm 119 vers 19

Zondag 13 augustus – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. N. van der Want (Barneveld) – Psalm 119 vers 19 Voorzang: Psalm 96 vers 1, 6 en 9 Gebed, Votum en groet Psalm 102 vers 14 [in verband met het… Verder lezen →

Ds. J.W. van Estrik / 24 februari 2013 / Lukas 23:1-25

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, 18.30 uur Votum en groet Psalm 78:1,2 Geloofsbelijdenis, 12 Artikelen Psalm 66:2 Gebed

© 2024 Preekaantekeningen