Tag Mattheüs

prop. H.J. Teeuwissen – Mattheus 28:6

De vrouwen zoeken naar Jezus in het graf, maar het graf is leeg. Jezus heeft de dood overwonnen. De zonde en het oordeel zijn achtergebleven in het graf. Jezus komt de vrouwen tegemoet. Hij wil ons zalig maken en onze… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Mattheüs 28:8

Jezus komt de vrouwen tegemoet. Dat is de beweging die God altijd maakt: Hij zoekt het verlorene op. Hij laat Zijn volk niet los. En Hij zal bij hen zijn, al de dagen, tot aan het einde van de wereld…. Verder lezen →

ds. B. Loonstra – Mattheus 26:57-75

Petrus verloochende zijn Meester. Dat was een moment van ontrouw, maar de Heiland liet Petrus niet los. Paulus schrijft dat wie Christus verloochent – moedwillig aan de kant schuift, niet toelaat in zijn leven – door Christus verloochend zal worden…. Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Mattheüs 26:47-56

Bij de gevangenneming is het de discipel Judas die de Heere Jezus verraadt met een kus. De Heere Jezus noemt Judas, wiens naam God-lover betekent, vriend. Hij was een van de discipelen die teleurgesteld was geraakt. In de hof van… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Mattheüs 27:11-26

De aardse rechter Pontius Pilatus denkt een oplossing gevonden te hebben door de Heere Jezus op dubbeltal met Barábbas te zetten. Nu zal het volk toch wel kiezen voor de Heere Jezus? Maar nee. Opgehitst door de Overpriesters klinkt het:… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Mattheüs 20:28

Vijfde lijdenszondag 10 maart 2024 – Nieuwe Kerk Putten, Holland – ds. A.L. van Zwet – Schriftlezing Mattheüs 20 vers 17-28 en Openbaring 5 vers 6-10 Mattheüs 20 vers 28 Groot in het dienen De strijd om wie de meeste… Verder lezen →

ds. E.K. Foppen – Mattheus 26: 67-68

Jezus ondergaat Zijn lijden niet passief. Zijn passie is actief: Hij draagt de smaad en spot van Zijn belagers. Met het bespugen van Jezus’ komt de aard van de mens openbaar: wij zijn Godhaters. Tegenover moord zet God genade en… Verder lezen →

ds. G.C. Vreugdenhil – Mattheus 26:39b

In de Hof van Getsemané drinkt Jezus vrijwillig de beker van Gods toorn. Een intens moment uit Zijn leven, we zien dat de psyche van de Heiland is omhult door de dood. Hij die van huis uit niet bekend was… Verder lezen →

ds. H. Lassche – Mattheüs 26:46-47

In de hof van Gethsamane lijdt de Heere Jezus Christus in Zijn ziel. Als Hij bedroefd is tot de dood toe en bidt tot de Vader tot driemaal, dan vindt Hij de discipelen slapende die de opdracht hadden gekregen om… Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Mattheüs 26:47-56

Bij de gevangenneming is het de discipel Judas die de Heere Jezus verraadt met een kus. De Heere Jezus noemt Judas, wiens naam God-lover betekent, vriend. Hij was een van de discipelen die een dief was en bereid was om… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen