Preekaantekeningen

Tag

Martha

ds. G. Clements – Lukas 10:42a

Als Christus in het huis van Martha gekomen is, is Martha druk met de maaltijd. Maria echter heeft het goede deel gekozen: aan de voeten van Christus. Ook in het huwelijk is er meer dan werken: de dienst des Heeren…. Lees verder →

dr. P. Masters – Johannes 12:1

De gewichtige maaltijd in Bethanië Kort voor het lijden en sterven van de Heere Jezus komt Hij met Zijn discipelen in het huis van Simon de melaatse voor een maaltijd met Lázarus, Maria en Martha. Het aanzitten van Lázarus aan… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen