Preekaantekeningen

Tag

Markus

dr. P. Masters – Markus 5:36

Als Jaïrus, een overste van de synagoge tot de Heere Jezus Christus komt, dan erkent Hij Hem. Hij buigt op zijn knieën voor Hem neer. We zien waar geloof bij deze man waarvan zijn dochter van twaalf jaar op sterven… Lees verder →

dr. Masters – Markus 4:41

Wanneer de Heere Jezus Christus op het meer van Galilea de storm tot stilte brengt, herkennen de discipelen de Godheid van Hem. Wie is toch Deze dat zelfs de zee en stormen Hem gehoorzaam zijn, vragen ze zich verbaasd af…. Lees verder →

ds. J.G Blom – Markus 2:5

Als de Heere Jezus in een huis in Kapernaum preekt, wordt daar een geraakte die te bed lag door zijn vier vrienden binnengedragen. Vanwege de menigte van mensen kunnen ze niet via de deur maar laten hun vriend via het… Lees verder →

ds. J.E. de Groot – Markus 10: 21, 23 en 27

De rijke jongeling komt met haast naar Jezus, hij knielt voor Hem neer en vraagt naar hoe hij het eeuwige leven kan beërven. Uit het antwoord van Jezus blijkt dat het van ’s mensen zijde onmogelijk is om zalig te… Lees verder →

kand. G. M. Bosker – Markus 15

In het Evangelie van Jezus Christus naar de beschrijving van Markus schrijft hij over de kruisiging van de Heere Jezus op de Goede Vrijdag. Het waren niet de spijkers in Zijn handen die Hem aan het kruis hielden maar de… Lees verder →

ds. J.A. Kloosterman – Markus 14:63-64

Als de rechtszaak tegen Jezus in de nacht plaatsvindt dan wordt daar de ene na de andere getuige opgevoerd. Het is het Sanhedrin erom te doen om hun aartsvijand Jezus tot de dood te veroordelen. Op allerlei punten is dit… Lees verder →

ds. J.C. en Ouden – Markus 9:23-24

Als de Heere Jezus van de berg van de verheerlijking komt, is daar een twistgesprek en komt een man op Jezus af. Zijn zoon is maanziek, bezeten door een stomme geest. De vader is teleurgesteld in de discipelen die zijn… Lees verder →

ds. J.C. den Ouden – Markus 7:24-25

Toen Jezus vertrok uit Israël naar Tyrus en Sidon voor wat rust, kwam een vrouw naar Hem toe. Het is de Kananese vrouw wiens dochter van de duivel bezeten was. Deze vrouw had geen uitnodiging ontvangen maar kwam vanwege de… Lees verder →

dr. P. Masters – Markus 1:40

Toen Jezus op aarde was heeft Hij vele zieken van hun kwaal genezen. In Markus 1 wordt de genezing, de reiniging van de melaatse beschreven. Jezus geneest Hem. Hij heeft van Hem gehoord en het ware geloof in Hem is… Lees verder →

ds. A.J. Schalkoort – Markus 8:22-26

Op bezoek bij de Hemelse oogarts De genezing van de blinde man door de Heere Jezus is een voorbeeld van hoe God zondaren geneest en redt. Het is het werk van Gods Geest die blinden de ogen opent. Hoe ging… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen