Tag Markus

ds. E. van Rooijen – Markus 2:1-13

Hoe is in ons leven te merken dat het Hemelvaart is geweest? Door genade hebben we oog gekregen voor het verticale. In ons leven is veel horizontaal, menselijk, plat. De Geest trekt ons er boven uit. Jezus heeft de weg… Verder lezen →

ds. M.C. Batenburg – Markus 15:37,39

In het Markusevangelie sterft Jezus met een schreeuw. Daarop belijdt de hoofdman – een heiden – dat Hij werkelijk Gods Zoon was. Dat is een centraal thema in het Markusevangelie. Deze heiden zegt wie Jezus werkelijk is. Maar Hij wás… Verder lezen →

ds. N.J.M. Goedhart – Markus 10:13-16

De discipelen houden kinderen tegen, zij menen dat hun Meester druk met belangrijkere zaken. Jezus bestraft hen scherp. Voor volwassenen is de vraag of wij kinderen hinderen of helpen richting Jezus. Jezus zegt dat wij moeten worden als een kind,… Verder lezen →

ds. G.J. Roest – Markus 3:20-35

Jezus is gekomen om af te rekenen met de machten van het kwaad. Macht zonder liefde is duivels. We kunnen teveel bezig zijn met demonie, maar ook te weinig. Jezus is sterker, Hij gaat op de sterke af en bevrijdt… Verder lezen →

ds. M.C. Batenburg – Markus 6:45-53

Jezus stuurt Zijn leerlingen de zee op, zelf gaat Hij bidden op de berg. Hij verkeert in Gods nabijheid, terwijl de discipelen in grote nood terechtkomen. Vanaf de berg ziet Jezus Zijn leerlingen – terwijl het donker is. Majesteitelijk betreedt… Verder lezen →

ds. N.J.M. Goedhart – Markus 2:18-23

Markus laat zien dat Jezus een tweeledig antwoord geeft op de vraag van de Farizeeën over het vasten. Zolang Jezus bij Zijn discipelen is, hoeven zij niet te vasten omdat er alle reden is om zich in Hem te verheugen…. Verder lezen →

ds. M. Middelkoop – Markus 2:14-17

Markus laat zien dat het Jezus om zondaren te doen is. Hij zoekt hen op en eet met hen. De genezingen zijn tekenen van Zijn vergevende liefde – er zijn meer zondaars dan zieken. Levi wordt uit zijn oude leven… Verder lezen →

ds. N.J.M. Goedhart – Markus 1:1-15

Markus opent zijn evangelie met het evangelie: God is Zelf naar deze wereld gekomen. Vanuit de wildernis/woestijn klinkt de oproep tot inkeer. Het evangelie betekent dat God verzoening aanbrengt en dat van daaruit omkeer, bekering mogelijk is. Johannes de Doper… Verder lezen →

dr. P. Masters – Markus 15:42

Toen de Heere Jezus stierf op aarde was het God die voorzag in Zijn begrafenis. Jozef van Arimathea was daar, hij was een discipel die dicht bij Pilatus gepositioneerd was en zo het lichaam van de Heere Jezus kon vragen… Verder lezen →

ds. W.J. Karels – Markus 10:13-16

De discipelen zijn zo onder de indruk van de aanvechtingen en aantijgingen van de Farizeeërs over echtscheidingen, dat ze kinderen verhinderen om tot Christus te gaan. Het is groot als ouders en opvoeders kinderen tot Christus mogen brengen. Daarbij kunnen… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen