Tag Maria Magdalena

ds. P. de Vries – Johannes 20:16

Na de opstanding uit de doden verschijnt de Heere Jezus Christus aan Maria Magdalena. Uit liefde tot haar Meester was ze naar het graf gekomen. Voor Zijn sterven had de Heere Jezus zeven duivelen uitgeworpen waarmee zij bezet was. En… Verder lezen →

Ds. D. Zoet – Markus 16:7m

Een bijzondere Paasbrief. De Opgestane Levensvorst laat via de engel Petrus boodschappen dat Hij is opgestaan. Dat is Gods liefde en trouw jegens Petrus. Petrus durfde zichzelf er na de verloochening niet meer bij te rekenen en moest alles verliezen… Verder lezen →

ds. R.R. Eisinga – Johannes 20:16

In Johannes 20 zijn drie reacties op het lege graf te zien: zien en niet geloven (Petrus), zien en wel geloven (Johannes) en horen en geloven (Maria). Jezus roept Maria bij het lege graf weg. Er is een deur in… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen