Tag macht

ds. H.P. Brendeke – Mattheus 28:16-20

Mattheus sluit zijn evangelie op beknopte wijze af, maar wel met dezelfde boodschap als waarmee hij begon: Jezus is Immanuel, God met ons, en Hij heeft als Koning alle macht in hemel en op aarde. Na de opstanding zijn de… Verder lezen →

ds. J. Kommerie – Daniël 8

Het visioen dat de profeet Daniël krijgt laat ons en horizontale en verticale strijd zien. Er wordt gestreden om de macht. Voor aardse koninkrijken geldt: opgaan, blinken en verzinken. De strijd is niet alleen tussen koninkrijken maar ook verticaal, de… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 1:18-19

Na het onderwijs over de soevereine verkiezing van God, de adoptie in het gezin van God, de hemelse heerlijkheid en de noodzaak van het intens kennen van God, leert de apostel Paulus de christenen in Efeze dat God alle macht… Verder lezen →

dr. P. Masters – Judas 24, 25

Doxologie op God De apostel Judas besluit zijn zendbrief met de doxologie op God. Hij bezingt de heerlijkheid van God, van de alleen wijzen God. Die ons voor struikelen kan bewaren. Er zijn vele verleidingen en hoe gemakkelijk laten wij… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Handelingen 1:8a

Jezus belooft vlak voor Zijn hemelvaart dat de discipelen de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen. De Heilige Geest komt óver hen en ín hen. De kracht van de Geest is nodig om getuige te kunnen zijn – hoe… Verder lezen →

ds. T.C. Verhoef – Mattheüs 7:24-29

In de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer ligt het accent op het fundament. Wat is jouw levensfundament? Eigenlijk is er maar één weg: die van Jezus. Veel mensen zoeken zekerheid in dingen die te zien zijn, maar zodra… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheus 6:31a en 33a

Jezus roept ons in de Bergrede op om niet bezorgd te zijn. Kijk naar de natuur: de vogels houden zich niet bezig wat ze niet kunnen. Het is een groot gevaar om op te gaan in de schatten van de… Verder lezen →

ds. J.W.J. Guis – Lukas 22:51-53

Bij de gevangenneming van Jezus lijkt het erop dat Hij in de macht van de boze komt. De discipelen willen Jezus beschermen, maar ze moeten en mogen een stap terug doen. Jezus geeft zich vrijwillig over om de duisternis (duivel,… Verder lezen →

ds. W.M. Dekker – Markus 5:21-24

Ik lig hier op een veel te grote baar. Zo dichtte een dichter over het dochtertje van Jaïrus. De klaagvrouwen gingen de mensen voor in rouwen. Rouw is belangrijk en menselijk. Ook Jezus weende. En hier raakt Hij het dode… Verder lezen →

Ds. A. van Wijk (Herkingen) / 17 maart 2013 / Lukas 8, 26-39 (nabetrachting Heilig Avondmaal)

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, 18.30 uur Votum en groet Psalm 39, 3 en 5 Gebed des Heren, 3 en 5 Gebed Lukas 8, 26-39 (http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lucas+8%3A+26-39&id47=1&l=nl&set=10) Mededelingen van de zijde van de kerkenraad Collecte Psalm 89, 1 en 7 en 8… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen