Tag losprijs

ds. P. den Ouden – Lukas 1:68

De Heere loven is goed van de Heere spreken. Dat is wat de oude priester Zacharias doet als hij de lofzang zingt op de goedheid en trouw van God. ‘Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht,… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Markus 10:45

Als de Heere Jezus Christus Zijn discipelen onderwijst over Zijn lijden en sterven in Jeruzalem, dan komt de vraag van twee van hen of Hij hen de ereplaatsen in Zijn koninkrijk wil geven. De Heere Jezus onderwijst hen over het… Verder lezen →

ds. J.A. van den Berg – Mattheüs 20:28c

God de Vader heeft de Zoon overgeleverd en opgewekt om de weg naar Hem te openen. Jezus is het Lam van God die de losprijs (afkoopsom) heeft betaald. Zo kan hij ons, met zonde en schuld beladen, bevrijden en vernieuwen…. Verder lezen →

ds. P. Vroegindeweij – 1 Timotheüs 6:12

Senior pastor Paulus moedigt junior pastor Timotheus aan om de goede strijd te strijden. Christus heeft het lijden verdragen en de schande veracht, in dat spoor mogen wij volgen. Hou vol! Blijf op Hem vertrouwen, houd vast aan de belijdenis… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen