Preekaantekeningen

Tag

lofprijzing

ds. J.T. Maas – Psalm 150

Psalm 150 roept op om God te loven. Dat is een gepaste oproep aan het begin van dit nieuwe jaar. God heeft ons geschapen met het doel om Hem te loven. Niet zozeer om wat Hij geeft, maar om wie… Lees verder →

dr. P. Masters – Judas 24, 25

Doxologie op God De apostel Judas besluit zijn zendbrief met de doxologie op God. Hij bezingt de heerlijkheid van God, van de alleen wijzen God. Die ons voor struikelen kan bewaren. Er zijn vele verleidingen en hoe gemakkelijk laten wij… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Psalm 98:3

Een nieuw lied gezongen met Kerst? Heeft u een nieuw lied geleerd te zingen met de Kerst? Het lied over God die in Christus gedacht heeft aan Zijn genade en goedertierenheid. Hij heeft verlossing aangebracht voor zondaren. Hij is het… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Psalm 98

Psalm 98 roept op om een nieuw lied te zingen. God is een verrassend God. Waar Hij werkt, gebeurt er iets nieuws. God is betrokken op heel de schepping en heel de aarde, vandaar dat in deze Psalm iedereen wordt… Lees verder →

ds. D. Siebelink – Efeze 1:3-6a

God verkiest omdat Hij Zijn Zoon verworpen heeft. Bij het avondmaal moeten we zien op Gods genade en ook wel op onze zonden en ellende, maar daar niet in blijven steken. Vanuit onszelf deugen we niet, in het licht van… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen