Tag lijdesevangelie

ds. D.C.G. van der Kraan – Johannes 13:1-17

Als we Jezus zien, zien we God. Christus heeft in Zijn leven en handelen altijd de wil van de Vader op het oog gehad. Hij is gekomen om te dienen. Juist aan het kruis zien we Gods liefde voor een… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen