Tag lijdenszondag

ds. P. Vermaat – Lukas 23:46m

Het zevende kruiswoord is een citaat uit Psalm 31. Jezus’ laatste woorden zijn een kindergebed. Vol overgave vertrouwt Hij Zich aan Zijn Vader toe. In Zijn kruiswoorden blijkt Zijn zorg voor deze wereld en de discipelen. Schilders zoals Rembrandt en… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Heidelbergse Catechismus zondag 15 vraag 37

De Heere Jezus heeft de gehele tijd van Zijn leven geleden – eigenlijk al vanaf de zondeval lijdt Hij aan de zonde en het kwaad. De climax van Zijn lijden was aan het kruis, toen Hij door Zijn Vader verlaten… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Jesaja 53:3

De Heere Jezus Christus wordt door de profeet Jesaja reeds eeuwen voor Zijn komst in deze wereld aangekondigd. De Evangelische Jesaja omschrijft Hem als de lijdende Knecht. Hij was veracht en van mensen niet geacht. Dat werkt tot op de… Verder lezen →

prop. R.P. Hoogendoorn – Mattheüs 26:30a

Jezus gebruikt de Pesachliturgie en Sedermaaltijd om aan Zijn discipelen uit te leggen dat Hij Zichzelf zal geven als Offerlam. Zijn lichaam en bloed vervangen het oude verbond. Het is de liturgie van Pesach die Jezus overneemt en die Hem… Verder lezen →

ds. F.J.M. van Veldhuizen – Markus 10:26-40

Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Het komt aan op navolging, achter Hem aan. Hij gaat voorop. Doelgericht. Zijn weg is de weg van kruis en dood – iets dat wij liever (net als de rijke jongeling, Petrus, Johannes en Jacobus)… Verder lezen →

prof. A. Huijgen – Mattheüs 25:1-13

In de gelijkenis over de vijf wijze en vijf dwaze maagden gaat het om waakzaamheid en volharding. Jezus komt terug – in deze gelijkenis later dan gedacht. Hij is zelf buitengesloten. Zijn Vader kende Hem niet meer. Daarom kunnen wij,… Verder lezen →

ds. H.J. Lam – Johannes 18:30

Jezus staat voor stadhouder Pilatus als een misdadiger en kwaaddoener. De overpriesters hebben Hem overgeleverd. Maar eigenlijk heeft God de Vader Hem overgeleverd. Hij heeft Zichzelf overgegeven in de dood. Overgeleverd is het kernwoord in de perikoop waarin het gaat… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen