Tag lijdensweken

ds. D.J. Diepenbroek – Markus 12:7

De gelijkenis van de wijngaardenier laat ons zien wat God doet. Hij zond knechten, de profeten voor vruchten uit de wijngaard. Vruchten van geloof en bekering waardig. Wat heeft de prediking uitgewerkt? Maar zoals in de gelijkenis worden zij verworpen… Verder lezen →

ds. J.L. Schreuders – Johannes 12:7

Uit wederliefde tot de Heere Jezus giet Maria de kostelijke nardus met een waarde van een jaarsalaris over Hem uit en droogt met haar haren Zijn voeten. De Heere Jezus herkent Zijn eigen werk, door het oprechte geloof in haar… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Markus 10:45

Als de Heere Jezus Christus Zijn discipelen onderwijst over Zijn lijden en sterven in Jeruzalem, dan komt de vraag van twee van hen of Hij hen de ereplaatsen in Zijn koninkrijk wil geven. De Heere Jezus onderwijst hen over het… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Markus 10:32-34

Het is de Heere Jezus Christus, de lijdende Knecht, die opgaat én voorop gaat naar Jeruzalem. Hij vertraagt Zijn pas als Zijn discipelen achterop raken. Samen gaan ze op naar Jeruzalem. Hij, de Zoon van God, weet alles wat Hem… Verder lezen →

ds. D.C. de Pater – Johannes 14:27

Wat geeft houvast in tijden van verwarring en onrust? Alleen Jezus geeft werkelijk houvast. Zijn vrede die Hij nalaat, het testament dat geopend wordt door Zijn dood, is de vrede van God. Niet een vrede die mensen zelf proberen te… Verder lezen →

ds. S.T. Lagendijk – Lukas 9:23

Volgen wij de Heere Jezus? Hem volgen betekent Hem op de eerste plaats zetten en onszelf kruisigen. Het kan niet een beetje half: het is alles of niets. Jezus volgen kan alleen door gelovig op Hem te zien. Hij gaat… Verder lezen →

kand. L.G. de Deugd – Mattheüs 16:21-23

Kort nadat Petrus de belijdenis uitsprak dat Jezus de Christus, de Gezalfde, van God is, bestraft Petrus Jezus als Hij Zijn lijden, sterven en opstanding openlijk aankondigt. Het is het vlees dat er niet aan wil en dat satan als… Verder lezen →

kand. W.H. Hoorn – Zacharia 13:7

De profeet Zacharia profeteert over het zwaard dat tegen de Herder gebruikt wordt om Die te slaan. Niet tegen de verstrooide schapen die het verdiend hadden, tegen mensen die God van Zijn eer beroofd hebben. Het is de Heere Jezus… Verder lezen →

ds. F. van Binsbergen – Lukas 23:39-43

De vergeving van de moordenaar aan het kruis is de kern van het Evangelie Aan het kruis op Golgotha hoort de ene misdadiger die met Jezus gekruisd wordt Jezus bidden ‘Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Jesaja 53:11b-12

De weg van lijden tot heerlijkheid Het leven van Christus was een lijdensweg om onze zonden. Wij bepaalden Zijn lijdensweg. Het leven van Zijn volgelingen is ook een weg van lijden. Hij werd met de misdadigers gesteld, het volk verkoos… Verder lezen →

Nieuwere berichten »

© 2022 Preekaantekeningen