Tag lijdenstijd

dr. P.J. Verhagen – Jeremia 31:37

Een gedichtje uit de troostrol van Jeremia heeft een dubbele bodem. God verwerpt Zijn volk niet, alhoewel ze Hem wel verwerpen. Wij hebben met de wetenschap God verworpen, maar God heeft in Christus zijn onpeilbare liefde getoond. Het is ook… Verder lezen →

ds. A. den Hartog – Johannes 18:1-11

In de nacht dat de Heere Jezus gevangen genomen wordt gaat Hij uit en over de beek Kidron. Het is veelzeggend als we zien in de Bijbel waar de beek Kidron voor staat. Hij heeft van die beek gedronken. Nog… Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Mattheüs 26:47-56

Bij de gevangenneming is het de discipel Judas die de Heere Jezus verraadt met een kus. De Heere Jezus noemt Judas, wiens naam God-lover betekent, vriend. Hij was een van de discipelen die teleurgesteld was geraakt. In de hof van… Verder lezen →

ds. B.D. Bouman – Johannes 19:14b

Bij het rechtsgeding probeert Pontius Pilatus van de Heere Jezus, in wie hij geen schuld vindt, af te komen. Maar hij slaagt er maar niet in. Het was de wil van God de Vader die Zijn Zoon naar deze wereld… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Mattheüs 27:11-26

De aardse rechter Pontius Pilatus denkt een oplossing gevonden te hebben door de Heere Jezus op dubbeltal met Barábbas te zetten. Nu zal het volk toch wel kiezen voor de Heere Jezus? Maar nee. Opgehitst door de Overpriesters klinkt het:… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Mattheüs 20:28

Wanneer de discipelen strijden om wie de grootste is, leert de Heere Jezus hun een belangrijke les en geeft Hij hen zicht op Wie Hij is en waartoe Hij in deze wereld kwam. Hij kwam om te dienen en niet… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Jesaja 53:4

De Evangelische profeet Jesaja profeteert over de komst van Christus als Degene die waarlijk al onze krankheden op Zich genomen en onze smarten gedragen heeft. Dit is een betrouwbaar woord en tegelijkertijd een belofte dat Hij, de Zaligmaker van de… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Johannes 13:34-35

De Heere Jezus geeft op Zijn weg naar Jeruzalem om daar te lijden en sterven een nieuw gebod aan Zijn discipelen. Het gebod is dat ze elkaar lief zullen hebben zoals Hij hen liefgehad heeft. Hij heeft de gestalte van… Verder lezen →

ds. W. Schinkelshoek – Lukas 22:53b

In de hof van Gethsemane zegt de Heere Jezus dat de ure van de macht van de duisternis is aangebroken. Dit is het uur waarin Hij overgeleverd wordt in de handen van zondaren. Dit uur wordt ingeleid met de kus… Verder lezen →

ds. E.K. Foppen – Mattheus 26: 67-68

Jezus ondergaat Zijn lijden niet passief. Zijn passie is actief: Hij draagt de smaad en spot van Zijn belagers. Met het bespugen van Jezus’ komt de aard van de mens openbaar: wij zijn Godhaters. Tegenover moord zet God genade en… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen