Tag lijdensevangelie

ds. M.C. Batenburg – Markus 15:37,39

In het Markusevangelie sterft Jezus met een schreeuw. Daarop belijdt de hoofdman – een heiden – dat Hij werkelijk Gods Zoon was. Dat is een centraal thema in het Markusevangelie. Deze heiden zegt wie Jezus werkelijk is. Maar Hij wás… Verder lezen →

ds. A. den Hartog – Johannes 18:1-11

In de nacht dat de Heere Jezus gevangen genomen wordt gaat Hij uit en over de beek Kidron. Het is veelzeggend als we zien in de Bijbel waar de beek Kidron voor staat. Hij heeft van die beek gedronken. Nog… Verder lezen →

ds. B. Loonstra – Mattheus 26:57-75

Petrus verloochende zijn Meester. Dat was een moment van ontrouw, maar de Heiland liet Petrus niet los. Paulus schrijft dat wie Christus verloochent – moedwillig aan de kant schuift, niet toelaat in zijn leven – door Christus verloochend zal worden…. Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Mattheüs 26:47-56

Bij de gevangenneming is het de discipel Judas die de Heere Jezus verraadt met een kus. De Heere Jezus noemt Judas, wiens naam God-lover betekent, vriend. Hij was een van de discipelen die teleurgesteld was geraakt. In de hof van… Verder lezen →

ds. B.D. Bouman – Johannes 19:14b

Bij het rechtsgeding probeert Pontius Pilatus van de Heere Jezus, in wie hij geen schuld vindt, af te komen. Maar hij slaagt er maar niet in. Het was de wil van God de Vader die Zijn Zoon naar deze wereld… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Mattheüs 27:11-26

De aardse rechter Pontius Pilatus denkt een oplossing gevonden te hebben door de Heere Jezus op dubbeltal met Barábbas te zetten. Nu zal het volk toch wel kiezen voor de Heere Jezus? Maar nee. Opgehitst door de Overpriesters klinkt het:… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Mattheüs 20:28

Wanneer de discipelen strijden om wie de grootste is, leert de Heere Jezus hun een belangrijke les en geeft Hij hen zicht op Wie Hij is en waartoe Hij in deze wereld kwam. Hij kwam om te dienen en niet… Verder lezen →

ds. W. Schinkelshoek – Lukas 22:53b

In de hof van Gethsemane zegt de Heere Jezus dat de ure van de macht van de duisternis is aangebroken. Dit is het uur waarin Hij overgeleverd wordt in de handen van zondaren. Dit uur wordt ingeleid met de kus… Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – Johannes 18:1-14

De Heere Jezus laat Zich in de hof van Gethsemane vrijwillig gevangen treden. Hij treedt vooruit en maakt Zich bekend als de ‘Ik ben’. De soldaten vallen in reactie daarop achterover. God maakt Zich bekend. Ik ben, dé Weg, dé… Verder lezen →

ds. H. Lassche – Mattheüs 26:46-47

In de hof van Gethsamane lijdt de Heere Jezus Christus in Zijn ziel. Als Hij bedroefd is tot de dood toe en bidt tot de Vader tot driemaal, dan vindt Hij de discipelen slapende die de opdracht hadden gekregen om… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen