Tag liefde

M. Mullins – Johannes 13:34

De Heere Jezus Christus onderwijst na de voetwassing de discipelen over de liefde. Om elkaar lief te hebben. Want zonder de liefde is men niets. Het is dé kern van het christelijk geloof want zelfs het geloof en de hoop… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Exodus 19

God ontmoet het volk van Israël dat Hij apart heeft gezet. Mozes, de leider van het volk, is als een middelaar tussen God en het volk. Hij ontmoet God op de berg en vervolgens daalt de Heere Zelf neer op… Verder lezen →

ds. G.J. Roest – Psalm 85

In Psalm 85 komt Gods brandende toorn aan de orde. God toornt over de zonde en ongerechtigheid. Hij wil in Jezus heil schenken; deze zegen krijgt ook concreet gestalte in de opbrengst van het land. Jezus gaat in onze plaats… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Petrus 1:23

De apostel Petrus benadrukt dat de wedergeboorte, van God uit geboren, onvergankelijk zaad is. Het is voor eeuwig en maakt dat de gelovigen hun zaligheid niet kunnen verliezen. De volharding van de heiligen laat tegelijkertijd zien dat er sprake is… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Petrus 1:21-22

De apostel Petrus schrijft aan de gelovigen die verstrooid zijn. Ze zijn vreemdelingen op aarde en behoren aan een ander Koninkrijk. Eerst gaat het over het geloof in Christus die uit de doden opgewekt is. Vervolgens klinkt de oproep tot… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Openbaring 2:1-7

Christus wijst de gemeente te Efeze erop dat ze hun eerste liefde hebben verlaten. Zonder liefde stelt de waarheid niet veel voor en goede werken ook niet. In de gemeente en gezinnen moet zichtbaar zijn dat we ons bewust zijn… Verder lezen →

ds. J.C. den Ouden – Romeinen 8:28

De apostel Paulus bemoedigt de christenen in Rome te midden van de verdrukkingen. Hij wijst hen op de Vaderhand waaruit hen alle dingen toekomen. Zo geldt het voor degenen die God liefhebben dat alle dingen meewerken ten goede. Om gelijkvormig… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Genesis 4:1-16

(samenvatting)

ds. Th. Overbeeke – 1 Korinthe 13:13

De liefde is een gave en opgave. Paulus kwam erachter dat hij niet van God hield, maar God wel van Paulus. Vanuit die liefde ga je de ander dienen, zeker in het huwelijk. Gods liefde is een bescherming en doet… Verder lezen →

ds. R. van Kooten – Lukas 15:29

Voor kerkmensen is in de preek van de Heere Jezus over de vader met twee zonen de houding van de oudste zoon een spiegel. Hij voelde zich té goed, veroordeelde zijn broer en diende niet uit liefde maar voor eigen… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen