Tag lichaam

dr. P. Masters – Markus 15:42

Toen de Heere Jezus stierf op aarde was het God die voorzag in Zijn begrafenis. Jozef van Arimathea was daar, hij was een discipel die dicht bij Pilatus gepositioneerd was en zo het lichaam van de Heere Jezus kon vragen… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Heidelbergse Catechismus zondag 22

Als een christen, iemand die door het geloof verbonden is aan Christus, sterft dan wordt die in heerlijkheid opgenomen. De ziel keert meteen terug tot God. Het lichaam dat gestorven is wordt gezaaid. Zo noemt de Bijbel het begraven: het… Verder lezen →

prof. F.G. Immink – 1 Korinthe 15:44

Paulus wijst de gemeente van Korinthe erop dat de opstanding niet alleen een geestelijke, maar ook lichamelijke kant kent. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, maar ook opgewekt in onvergankelijkheid. Christus is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn…. Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 4:15

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christelijke gemeente te Efeze over hoe het er in de kerk aan toe behoort te gaan. Het gaat alles om de waarheid. De enige waarheid van het Evangelie, waarvan Christus het… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 4:13

De apostel Paulus wijst op de geestelijke eenheid. Het is de eenheid van het geloof, van allen die in Christus zijn. Meer op Christus gaan lijken en meer op elkaar gaan lijken. Vervolgens gaat het over vast staan in de… Verder lezen →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 5:1

De apostel Paulus roept in zijn tweede zendbrief aan de christelijke gemeente te Korinthe op om gericht te zijn op de toekomst van de Heere. Het aardse lichaam dat wij hebben wordt afgelegd, het is nu het huis waarin de… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 12:1

Paulus roept de gemeente in Rome op om God hun lichamen aan God te wijden, als een levend offer. Daar zie je iets van bij het avondmaal: opstaan, in beweging komen. Jezelf teruggeven aan God – ook als je lichaam… Verder lezen →

Ds. M.J. Tekelenburg – Artikel 37 NGB

Ds. Tekelenburg 28 mei 2017, 18.30 uur, leerdienst over Artikel 37 NGB (2e preek)   Gemeente van Christus, Zo bij een gezin ’s avonds aan tafel gezegd/gevraagd: weet je wie er nou komt? Weet u wie er komt? Echt! Jezus!… Verder lezen →

Ds. D. Siebelink – Efeze 5

Ds. D. Siebelink 16 augustus 2015; 18.30 uur Ichthuskerk Reeuwijk   ‘Ik wil met u nadenken over woord en daad, leer en leven, christenleven in deze tegenwoordige tijd’ n.a.v. Efeze 5:18-21 … De gemeente van Christus heeft de Geest ontvangen,… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen