Tag Legio

ds. M.B. van den Akker – Markus 5:18-19

De bezetene van Gardara wordt door Jezus verlost uit de macht der duisternis. Hij verzoekt daarna Jezus om bij Hem te blijven en met Hem mee te gaan. Jezus staat dat echter niet toe. Het verzoek van de bezetene (nadat… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen