Tag Lazarus

kand. Joh. Fekkes – Lukas 16:30

Het verhaal van de rijke man en Lazarus laat ons de realiteit van de eeuwigheid zien. Er zijn twee wegen: de brede weg die naar het verderf leidt en de smalle weg naar het eeuwige leven. De rijke man was… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Johannes 11:28

Als Martha hoort dat Jezus onderweg is, dan gaat ze naar Hem toe. Ze belijdt dat Hij de Christus is en gelooft in Hem, ook dat er een opstanding zal zijn (al gelooft ze nog niet dat dat ook over… Verder lezen →

ds. J. den Boer – Lukas 16:19-31

We zijn niet zozeer op weg naar de eeuwigheid, we zijn reeds in de eeuwigheid. Na het leven hier op aarde gaan we naar onze eeuwige bestemming: in de hemel met God in de eeuwige vreugde of in de buitenste… Verder lezen →

ds. C.J. Overeem – Johannes 11:35

Jezus, de Zoon van God, is naar deze aarde gekomen en heeft onder ons gewoond en onder ons geweend. De kortste tekst in de Bijbel staat in Johannes 11 vers 35: ‘Jezus weende’. Voor Hij de doodsmacht verbreekt bij de… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 12:12

Zeven stemmen over Jezus de Messias vóór Golgotha Na de maaltijd in Bethanië gaat Jezus naar Jeruzalem en wordt Hij zittend op een ezel door de straten van Jeruzalem gereden en begroet met ‘Hosanna’. Johannes beschrijft nauwkeurig de zeven stemmen… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 12:1

De gewichtige maaltijd in Bethanië Kort voor het lijden en sterven van de Heere Jezus komt Hij met Zijn discipelen in het huis van Simon de melaatse voor een maaltijd met Lázarus, Maria en Martha. Het aanzitten van Lázarus aan… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 11:47

De almacht van God Na de opwekking van Lazarus door Jezus komt de Joodse raad bijeen. Ze hebben een probleem met Jezus en Zijn tekenen. Velen mensen volgen Hem. Hun voorspelling dat allen Hem zullen geloven is verkeerd en ook… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen