Tag laatste dagen

dr. P. Masters – Jesaja 2:1-2

De profeet Jesaja profeteert over de laatste dagen dat mensen zullen worden toegebracht tot het Koninkrijk van God. Zoals een rivier stroomt, zo zullen ze toevloeien. Mensen komen tot geloof in de Heere Jezus Christus en bekering. Het Evangelie klinkt,… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – 1 Timotheüs 4:1-5 en 2 Timotheüs 3

Paulus waarschuwt zijn geestelijke zoon Timotheüs voor de laatste, zware tijden. Er gaan dwaalleraren rond, mensen zijn liefhebbers van zichzelf en de samenleving raakt ontwricht. Gods Woord is echter betrouwbaar en biedt zekerheid. Het Woord is doorademd van God. Het… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Psalm 90:12

Een bede aan het einde van het jaar om te leren tellen Op de grens tussen het oude jaar 2018 en het nieuwe jaar 2019 klinkt in Psalm 90 de bede van Mozes, de man Gods, om onze dagen te… Verder lezen →

ds. N. van der Want – Johannes 13:1

Jezus’ ure is gekomen Het uur van het lijden en sterven is aangebroken als Jezus samen met Zijn discipelen het laatste Pascha viert. Hij gaat over tot Zijn Vader en weet de weg die voor Hem ligt. In Zijn lijden… Verder lezen →

ds. J. de Vreugd – Romeinen 8:22

Ds. J. de Vreugd (Amersfoort) Dorpskerk Reeuwijk, zondag 29 oktober 2017, 9.30 uur Schriftlezing: Mattheus 24:3-14 en Romeinen 8:18-28   De Schepping in barensnood   Gemeente van Christus, Pas zei een vriend tegen me: lijkt alsof de wereld oud geworden… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen