Preekaantekeningen

Tag

Kolossenzen

dr. P. Masters – Kolossenzen 1:13

De grootste redding van het leven is de komst van de Heere Jezus Christus naar deze wereld om zondaren te bevrijden. Wij mensen zitten door de zonden gevangen en kunnen onszelf niet bevrijden. Maar Christus, de eeuwige Zoon van God,… Lees verder →

ds. K. ten Klooster – Kolossenzen 3:11b

Met onze zondeschuld kunnen wij voor de heilige God niet bestaan. Christus Jezus, de eeuwige Zoon van God, die naar deze wereld kwam om te betalen voor de zonden is volstrekt noodzakelijk. De apostel Paulus grijpt dan ook naar de… Lees verder →

ds. A.D.L. Terlouw – Kolossenzen 1:15-20

In deze hymne uit de Kolossenzenbrief bezingt Paus dat Christus de Eerstgeborene is van  de Schepping en van de kerk. Het draait om Hem! Als we willen weten wie God is, moeten we naar Jezus kijken. In Hem heeft de… Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossenzen 4:7

De apostel Paulus had in de dienst aan de Heere medearbeiders die hem ter zijde stonden en zelf ook getrouw arbeidden in Gods Koninkrijk. Tychikus is een geliefde broeder. En niet zomaar eventjes zo genoemd maar vanwege zijn getrouwe dienst…. Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossenzen 4:5-6

De apostel Paulus benadrukt dat de christenen in Kolosse een voorbeeld dienen te zijn voor anderen. Er wordt op hen gelet, ze worden nauwgezet geobserveerd. Het geldt ook ons als christelijke gemeente. Hoe hebben we ons overeenkomstig het Woord van… Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossenzen 4:2

De apostel Paulus moedigt de christenen in Kolosse aan om sterk aan te houden in het gebed en in hetzelve te waken met dankzeggin. Het is zo vitaal: als het gebed ontbreekt dan leidt dat tot verachtering in het geloof…. Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossenzen 3:17

Aan het begin van het nieuwe jaar 2021 komt God met Zijn Woord tot ons om alles te doen in de Naam van de Heere Jezus. Ware christenen behoren Hem toe. Is er de toewijding aan de dienst van de… Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossenzen 3:16

Gods genade wordt zichtbaar in gelovigen. Het is die inwonende genade die maakt dat Christus rijkelijk in mensen woont. Het Evangelie van verlossende genade. In het Woord te vinden te zijn, gesterkt te worden door het Woord. In alle wijsheid:… Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossenzen 3:8

In zijn zendbrief aan de christelijke gemeente te Kolosse vervolgt zijn Paulus met het schrijven dat alle begeerte, gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit de mond dient te worden afgelegd. Het behoort tot de oude natuur, de oude mens…. Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossenzen 3:3

Gods kinderen zijn reeds gestorven aan de oude natuur en toch roept Paulus hen op om te strijden tegen de leden van het oude lichaam. Paulus wijst op aangrijpende zonden. De huidige toestand komt nog niet overeen met de geestelijke… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen