Preekaantekeningen

Tag

kolosse

dr. P. Masters – Kolossensen 1:15

De apostel Paulus vervolgt in zijn zendbrief aan de christelijke gemeente te Kolosse met uit te leggen wie de Heere Jezus Christus is. Hij is het Beeld van de onzienlijken God, de Eerstgeborene van alle schepselen. De Heere Jezus Christus… Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossensen 1:12-14

De apostel Paulus roept de christenen in Kolosse op om het verlossingswerk van Christus te overdenken. Christus’ lijden te doorgronden, gaat ons begrip te boven. ‘Leer mij Uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten.’ Er wordt een… Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossensen 1:4

De apostel Paulus schrijft zijn zendbrief aan de christelijke gemeente te Kolosse vanuit de gevangenis in Rome. Na het begin van de brief waarin hij hen wijst op het feit dat hij een apostel van Jezus Christus is, gaat hij… Lees verder →

ds. A.J. Schalkoort – Kolossensen 2:6-7

De apostel Paulus wijst de christenen er in de gemeente van Kolosse op dat het fundament Jezus Christus niet mag ontbreken. Wie Hem aangenomen heeft, wandelt in Hem en gefundeerd is in Hem, is als een boom geworteld. Geworteld in… Lees verder →

ds. M. Visser – Kolossensen 4:3

Vanuit de gevangenis vraagt de apostel Paulus aan de gemeente Kolossensen om te bidden voor een geopende deur. Die oproep richt zich niet op het openen van de deur van de gevangenis maar dat de de deur opengaat voor de… Lees verder →

ds. A.L. van Zwet – Kolossensen 3:1

Paulus wijst de gemeente te Kolosse erop dat hun leven, Christus, boven is. Op Hemelvaartsdag is Hij naar boven gegaan. Ons oog moet op boven gericht zijn, op de hemel, waar Christus. Dat betekent van bovenaf leven. Het zoeken van… Lees verder →

prof. dr. H. van den Belt – Kolossensen 2

Paulus waarschuwt de jonge christenen in Kolosse voor een dwaling. Deze dwaling is gericht op de mens: als je voor God wilt leven, moet je je aan bepaalde wetten en regels houden. De dwaling sloot aan bij hun vroegere leven… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Kolossensen 1:24

Blijdschap in lijden omwille van de gemeente Het diepste lijden van Paulus is omwille van de Naam van de Heere Jezus Christus. Het Evangelie wekt weerstand op. De natuurlijke mens verzet zich tegen zijn eigen behoud. De Jood door eigen… Lees verder →

ds. L. de Wit – Kolossensen 1: 9a+10b

De kerk is de leerschool van de Heilige Geest. Paulus verlangt ernaar dat de gemeente van Kolosse mag groeien in kennis en wijsheid van God. God wil dat geven, ondanks dat het aan onze kant tekort is. Er is echter… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen