Tag Kohlbrugge

ds. M.B. van den Akker – 2 Korinthe 12:9

Paulus kreeg een scherpe doorn in zijn vlees opdat hij zich niet zou verheffen of beroemen op geestelijke ervaringen. Als Gods kinderen gaan mank opdat ze van genade leren leven (Kohlbrügge). Juist in de dalen van het leven schenkt God… Verder lezen →

ds. J.M. Molenaar – Johannes 4:53

De koninklijke hoveling gaat met zijn nood naar Jezus. Jezus reageert eerst bot en hard (aldus Luther) maar vervolgens geeft hij de man Zijn Woord mee. In Jezus, het Woord, is het leven. Zijn Woord is levenwekkend. De zoon wordt… Verder lezen →

prof. dr. A. de Reuver – Genesis 15:1-6

Abraham krijgt bij het Woord van God een teken: zijn nageslacht zal zijn als het aantal sterren aan het firmament. Dat is vervuld in Christus; in Hem zijn alle geslachten gezegend. Abrahams geloven volgt op Gods beloven. Naar de mens… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Lukas 1:68

De Heere loven is goed van de Heere spreken. Dat is wat de oude priester Zacharias doet als hij de lofzang zingt op de goedheid en trouw van God. ‘Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht,… Verder lezen →

ds. L. Treur – Filippenzen 3:10-11

De apostel Paulus schrijft vanuit de gevangenis in Rome de brief aan de Filippenzen. Hij jubelt het uit over de Heere Jezus Christus. Hem te kennen, meer te kennen en Hem gelijkvormig te worden. Is het ook ons leven? Willen… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – H.C. Zondag 44 (‘Gij zult niet begeren’)

Gods geboden raken niet alleen wat we doen, maar ook wat we willen. Dat geldt zeker bij het tiende gebod, ‘Gij zult niet begeren’. God verbiedt een sterke gerichtheid op iets van een ander. Begeerten op zich zijn niet verkeerd,… Verder lezen →

prof. dr. A. de Reuver – Markus 4:35-41

De storm op het meer brengt de discipelen in doodsnood. De Heiland is echter aan boord. Op hun geroep wordt Hij wakker en met een machtswoord komt er een grote stilte. Het is alleen genade dat God redt. Eerst bestraft… Verder lezen →

Prof. dr. W. Balke – Handelingen 11:23b

Prof. Dr. W. Balke Ichthuskerk Reeuwijk, 23 juli 2017, 18:30 uur Handelingen 11:23b   Gemeente, Wat is er aan de hand in Antiochië? Barnabas is daar om poolshoogte te nemen. Mannen hadden evangelie verkondigd. Maar niet aan de joden, maar… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Dordtse Leerregels hoofdstuk 5 artikelen 1-3

Zondag 9 juli 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – gelezen Romeinen 7 vers 13-26, Dordtse Leerregels hoofdstuk 5 artikelen 1-3 Voorzang: Psalm 127 vers 1 en 2 Gebed, Votum en groet Psalm 6… Verder lezen →

Ds. A.J. Schalkoort / 28 april 2013 / Romeinen 6:5-9

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen   Psalm 103:1 Psalm 103:3 Schriftlezing: Romeinen 6 Psalm 16:1,3,6 Psalm 52:6,7 Psalm 118:14   Preekaantekeningen Tekst Romeinen 6:5-9 De kracht van Christus dood en opstanding in het leven van de christen. [1901] Gemeente, in Romeinen… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen