Tag kinderen

M. Mullins – Spreuken 5:15

In het onderwijs van koning Salomo gaat het over de eerbaarheid van het huwelijk. Daarbinnen is het water zuiver als het gaat om seksuele relaties, erbuiten is het vervuild. Het onderwijs komt tot ons voor hen die getrouwd zijn en… Verder lezen →

ds. N.J.M. Goedhart – Markus 10:13-16

De discipelen houden kinderen tegen, zij menen dat hun Meester druk met belangrijkere zaken. Jezus bestraft hen scherp. Voor volwassenen is de vraag of wij kinderen hinderen of helpen richting Jezus. Jezus zegt dat wij moeten worden als een kind,… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Heidelbergse Catechismus zondag 39

Het eren van ouders is een gebod met een belofte. God verbindt Zijn zegen aan het eren van de ouders. Door de hand van ouders regeert God kinderen, God heeft Zijn wijze bedoeling mee. De kinderplicht om de ouders te… Verder lezen →

ds. W.J. Karels – Markus 10:13-16

De discipelen zijn zo onder de indruk van de aanvechtingen en aantijgingen van de Farizeeërs over echtscheidingen, dat ze kinderen verhinderen om tot Christus te gaan. Het is groot als ouders en opvoeders kinderen tot Christus mogen brengen. Daarbij kunnen… Verder lezen →

ds. M.A. Kuijt – Mattheus 18:2

Jezus plaatst een kind in het midden van de discipelen. Wie niet wordt als een kind, wie niet geroepen wordt, wie zichzelf verheft, die kan het Koninkrijk van God niet ingaan. In de Doop zijn wij ook geroepen, wij hulpeloze… Verder lezen →

ds. W.F. ‘t Hart – Heidelbergse Catechismus zondag 39

Het eerste gebod met een belofte is het gebod om vader en moeder te eren. Kinderen worden opgeroepen om hun ouders gehoorzaam te zijn, dat is de wil van God. Ouders hebben gezag maar geen absolute macht over kinderen. Kinderen… Verder lezen →

ds. C.J. Meeuse – Markus 10:14b

Het is de Heere Jezus die de kinderen uitnodigt om tot Hem te komen. Maar de discipelen verhinderen ze en zo kunnen wij ook een verhindering zijn. Ook klinkt een troostrijke bemoediging: want derzulken is het Koninkrijk van God. Worden… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Efeze 1:13-14

God schenkt met het geloof ook de verzegeling door de Geest. De Vader verkiest, de Zoon vergeeft en de Geest maakt het waar. De zekerheid van het geloof moeten we niet zoeken in onszelf, maar in het woord en de… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels 1:1-3

De Heilige Geest heeft door de geschiedenis heen gewerkt, ook in de synode van Dordrecht. De Dordtse Leerregels handelen over de verkiezing. Dat thema kan angst en twijfel oproepen, maar het is kan ook een bergtop zijn met een uitzicht… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Over het zevende gebod (2/3)

Het doel van het huwelijk is drieleding: (1) elkaar bijstaan in eeuwige en tijdelijke dingen, (2) het stichten van een gezin en (3) de (enige) plaats waarin seksualiteit beleefd en genoten kan en mag worden. Met elkaar hierover spreken is… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen