Tag kerstfeest

ds. G. Clements – Lukas 2:1-20

In de velden van Efratha worden de herders omschenen door de heerlijkheid des HEEREN. Hen wordt aangezegd en verkondigd dat de Christus geboren is. Terwijl de Borg en Zaligmaker in het duister van de beestenstal geboren wordt, worden de herders… Verder lezen →

prof. dr. A. de Reuver – Lukas 2:1-20

Aan de herders in het veld wordt het kerstevangelie meegedeeld: God heeft een welbehagen in mensen. In wat voor mensen? Niet in bekeerde of vrome mensen, maar in doodarme zondaren. Nadat de engelen teruggegaan zijn, gaan de herders op reis…. Verder lezen →

ds. A. Christ – Mattheus 2:1-12

De wijzen uit het oosten zagen een ster, kwamen naar Jeruzalem, vonden en zagen het kind. Het meest bijzondere: ze knielden voor het kind Jezus neer. Ze moesten van hun kamelen afkomen. Zo moeten wij ook onze bezwaren, zonden en… Verder lezen →

ds. A.W. van der Plas – Lukas 2:8-10

Kerstfeest betekent God ontmoeten – in Zijn majesteit en glorie. Dan kom je erachter dat je voor Hem niet kunt bestaan. Gods licht ontdekt ons aan onze zonden en schuld. De hemel en het kerstfeest verdienen we niet – die… Verder lezen →

ds. L. Kruijmer – Lukas 1:41,43

De lofzang van Elizabet: het volle Kerstevangelie in een paar woorden De lofzang van Elizabet is de eerste lofzang die er klinkt nadat de Engel Gabriël de komst van de beloofde Messias en Zijn voorloper, Johannes de Doper, aankondigt. Elizabet… Verder lezen →

ds. H.G. de Graaff – Lukas 2 vers 36-38

In deze nabetrachting op het Kerstfeest staan we stil bij de profetes Anna. De christelijke gemeente vertoont grondtrekken van Anna: als een vreemdeling in de wereld, maar vol verlangen en verwachting uitziend naar de verlossing. Lijken wij op Anna of… Verder lezen →

ds. K. ten Klooster – Jesaja 9 vers 5

‘En men noemt Zijn Naam Vredevorst’ De profeet Jesaja profeteert van de komst van Jezus. Zijn naam is Vredevorst. Hij brengt vrede, de verzoening met God. Kerstfeest in de Hemel daar God de Vader en de Zoon het plan van… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Lukas 2 vers 15

De Zaligmaker is geboren Nadat de engelen die de boodschap brachten dat Jezus, de Zaligmaker, geboren was, zijn de herders met haast naar Bethlehem gegaan om te zien dat het werkelijk waar is dat Jezus is geboren. Het woord is… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Lukas 2:14

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, dinsdag 25 december 2012, Eerste Kerstdag, 9.30 uur   Votum & groet (“… in de Naam van God de Vader, die Zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. En in de Naam van God de… Verder lezen →

ds. R.E. Kuus – Lukas 1:45

Gods beloften zullen volbracht worden Het is de Heilige Geest die Elizabet doet zingen bij de ontmoeting met haar nicht Maria. Als deze twee aanstaande moeders elkaar ontmoeten, dan springt het kindje Johannes op in de buik van Elizabet omdat… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen