Tag kerstfeest

ds. P.J. den Admirant – Johannes 1:14

In het Evangelie van Johannes komt het Kerstevangelie tot ons. Het Woord is vlees geworden. Christus is hét Woord, uitdrukking geven aan Gods diepste bedoeling. God kwam in eigen Persoon onder ons wonen. En wij hebben Zijn heerlijkheid gezien vol… Verder lezen →

dr. P. Masters – Lukas 2:10-12

De engel boodschapt aan de herders in de Kerstnacht de blijde boodschap dat heden de verwachtte Messias en Zaligmaker in Bethlehem is geboren. God komt tot de herders, zij die van zo weinig aanzien waren. Het sluit aan bij Christus’… Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – Lukas 2:1-20

In de velden van Efratha worden de herders in de nacht opgeschrikt door een licht. De heerlijkheid van de Heere omschijnt. Ze zijn als doden als hen door een engel verteld wordt dat Christus de Zaligmaker is geboren. Vervolgens verschijnt… Verder lezen →

ds. G. Clements – Lukas 2:1-20

In de velden van Efratha worden de herders omschenen door de heerlijkheid des HEEREN. Hen wordt aangezegd en verkondigd dat de Christus geboren is. Terwijl de Borg en Zaligmaker in het duister van de beestenstal geboren wordt, worden de herders… Verder lezen →

prof. dr. A. de Reuver – Lukas 2:1-20

Aan de herders in het veld wordt het kerstevangelie meegedeeld: God heeft een welbehagen in mensen. In wat voor mensen? Niet in bekeerde of vrome mensen, maar in doodarme zondaren. Nadat de engelen teruggegaan zijn, gaan de herders op reis…. Verder lezen →

ds. A. Christ – Mattheus 2:1-12

De wijzen uit het oosten zagen een ster, kwamen naar Jeruzalem, vonden en zagen het kind. Het meest bijzondere: ze knielden voor het kind Jezus neer. Ze moesten van hun kamelen afkomen. Zo moeten wij ook onze bezwaren, zonden en… Verder lezen →

ds. A.W. van der Plas – Lukas 2:8-10

Kerstfeest betekent God ontmoeten – in Zijn majesteit en glorie. Dan kom je erachter dat je voor Hem niet kunt bestaan. Gods licht ontdekt ons aan onze zonden en schuld. De hemel en het kerstfeest verdienen we niet – die… Verder lezen →

ds. L. Kruijmer – Lukas 1:41,43

De lofzang van Elizabet: het volle Kerstevangelie in een paar woorden De lofzang van Elizabet is de eerste lofzang die er klinkt nadat de Engel Gabriël de komst van de beloofde Messias en Zijn voorloper, Johannes de Doper, aankondigt. Elizabet… Verder lezen →

ds. H.G. de Graaff – Lukas 2 vers 36-38

In deze nabetrachting op het Kerstfeest staan we stil bij de profetes Anna. De christelijke gemeente vertoont grondtrekken van Anna: als een vreemdeling in de wereld, maar vol verlangen en verwachting uitziend naar de verlossing. Lijken wij op Anna of… Verder lezen →

ds. K. ten Klooster – Jesaja 9 vers 5

‘En men noemt Zijn Naam Vredevorst’ De profeet Jesaja profeteert van de komst van Jezus. Zijn naam is Vredevorst. Hij brengt vrede, de verzoening met God. Kerstfeest in de Hemel daar God de Vader en de Zoon het plan van… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen