Tag Kerst

ds. M.C. Batenburg – Mattheus 2

De wijzen uit het oosten maken een levensveranderende zoektocht naar Christus. Zij aanbidden als heidenen de koning; dat Mattheus dit beschrijft is een spiegel voor de joden destijds en voor de kerk nu. T.S. Eliot schreef een gedicht over de… Verder lezen →

ds. P.J. den Admirant – Johannes 1:14

In het Evangelie van Johannes komt het Kerstevangelie tot ons. Het Woord is vlees geworden. Christus is hét Woord, uitdrukking geven aan Gods diepste bedoeling. God kwam in eigen Persoon onder ons wonen. En wij hebben Zijn heerlijkheid gezien vol… Verder lezen →

ds. J.A. van den Berg – Filippenzen 2:5-7

Paulus schrijft aan de gemeente te Filippi dat Christus zichzelf heeft vernietigd, ontledigd. Hij koos er vrijwillig voor om slaaf te worden, om de mensheid te dienen. Wij zijn van nature erop gericht om onszelf groter te maken, maar Hij… Verder lezen →

dr. P. Masters – Lukas 2:10-12

De engel boodschapt aan de herders in de Kerstnacht de blijde boodschap dat heden de verwachtte Messias en Zaligmaker in Bethlehem is geboren. God komt tot de herders, zij die van zo weinig aanzien waren. Het sluit aan bij Christus’… Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – Lukas 2:1-20

In de velden van Efratha worden de herders in de nacht opgeschrikt door een licht. De heerlijkheid van de Heere omschijnt. Ze zijn als doden als hen door een engel verteld wordt dat Christus de Zaligmaker is geboren. Vervolgens verschijnt… Verder lezen →

ds. J.H. Visser – Lukas 1:57-80

Zacharias zingt het uit, nu Johannes geboren is. Hij profeteert over de verlossing die God gerealiseerd heeft. Grote woorden, die betrekking hebben op de hele wereld, maar ook op individuele levens. Wij willen van nature niet zoveel met God te… Verder lezen →

ds. M.C. Batenburg – Jesaja 64:1a

Jesaja beschrijft een Adventsgebed: ‘Och dat U de hemel zou openscheuren…’ Het volk ervaart een grote afstand tot God, het lijkt alsof de hemel gesloten is. Dat komt door hun zonden. In het verleden is God gekomen en neergedaald. Dat… Verder lezen →

ds. A.B. van Campen – Lukas 1:26-38

Maria geeft zich – met haar vragen en twijfels – over aan God. Ze waagt de sprong in geloof. God zoekt een alledaags meisje op in een heel gewoon dorp. Het is typerend voor Gods handelwijze: wij kunnen Zijn gedachten… Verder lezen →

dr. P. Masters – Mattheüs 2:1

De wijzen uit het Oosten waren geleerd. Maar die kennis is onderworpen aan de kennis van Christus. De wijzen komen om de geboren Koning der Joden te aanbidden. Ze brengen goud, Hij is de Koning. Wierook, Hij is God. En… Verder lezen →

dr. P. Masters – Mattheus 2:1-12

De wijze mannen uit het oosten waren teleurgesteld geraakt in hun religie en astrologie, maar kenden de oude profetieën. Toen ze de ster zagen, wisten ze dat de Messias was geboren. Ze kwamen om Hem te aanbidden. Ze gaven goud,… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen