Tag kerk

ds. C. Mijderwijk – 1 Korinthe 12

Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort en nu woont hij in de harten van de gelovigen. Hij deelt gaven uit die besteed worden ten dienste van anderen. Waar de kerk de werkplaats van de Heilige Geest is en de… Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – Johannes 20:19-23

Na de opstanding uit de doden verschijnt de Heere Jezus Christus aan Zijn discipelen. En zoals de Vader Hem gezonden heeft zendt Hij ook Zijn discipelen. Door de kracht van de Heilige Geest zijn ze Zijn getuigen en is de… Verder lezen →

ds. H. Roelofsen – Hooglied 4:16

Salomo gebruikt het beeld van een bruidegom die het verlangen van de bruid opwekt. Het is het beeld van Christus die Zijn leven gaf, Hij is de Bruidegom voor de [bruids]kerk. Hij wekt het zielsverlangen naar de Bruidegom op bij… Verder lezen →

ds. G.H. Kruijmer – Psalm 84:2-3

De dichter van Psalm 84 heeft een intens verlangen om in het huis van God te zijn, om bij God te zijn. Wat is ons diepste verlangen? Al het werk in de tempel stond in het teken van de verzoening…. Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Mattheüs 4:19

De Heere Jezus roept bij aanvang van Zijn bediening Zelf zijn discipelen: volg Mij na. Achter Hem aan. o geldt het ook voor het ambtswerk in de christelijke gemeente. Wij zijn geroepen om het Evangelienet uit te werpen. God Zelf… Verder lezen →

ds. P.J.T. van den Herik – Hooglied 5:2-4

In het Hooglied van Salomo gaat het over Christus en Zijn bruidskerk. De bruid heeft Hem, de Bruidegom, aan de deur laten staan en niet opengedaan. Het is de Evangelie-oproep die klinkt uit het Hooglied en uit Openbaring: Zie, Ik… Verder lezen →

Jonathan Nothern – Psalm 100:4

De dichter van Psalm 100 roept ons op naar het huis van de Heere te komen. Het is de inzetting van God om naar de plaats te komen waar Hij woont. In het Oude Testament was de tabernakel en tempel… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 4:15

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christelijke gemeente te Efeze over hoe het er in de kerk aan toe behoort te gaan. Het gaat alles om de waarheid. De enige waarheid van het Evangelie, waarvan Christus het… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 4:13

De apostel Paulus wijst op de geestelijke eenheid. Het is de eenheid van het geloof, van allen die in Christus zijn. Meer op Christus gaan lijken en meer op elkaar gaan lijken. Vervolgens gaat het over vast staan in de… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 3:20-21

Gods heeft in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid bepaald dat niet met groots vertoon Zijn glorie op aarde verheerlijkt wordt maar in Zijn kerk. Gods glorie wordt zichtbaar in de ware kerk. Daar waar gelovigen bijeen komen. Zij zijn vernieuwd door het… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen