Tag kennis

E. Amurao – Kolossenzen 1:9-11

De apostel Paulus drukt de christenen te Kolosse op het hart om te wandelen in de kennis van God en daarin toe te nemen. Als het goed is, is er sprake van groei in het christelijke leven. De Heilige Geest… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 3:19

De apostel Paulus schrijft aan de christenen van de gemeente in Efeze over de liefde van Christus. Het is nauwelijks in woorden uit te drukken zo groot en zo rijk. Het gaat alle kennis te boven. Alle intellectuele kennis over… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Spreuken 1:33

Het boek Spreuken is een van de boeken van wijsheid. Maar geen aardse, verstandelijke kennis alleen. De ware Wijsheid is de Heere Jezus Christus. De vreze des Heeren is immers het beginsel der wijsheid. Wie Wijsheid begeert van God, ontvangt… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 11:33-36

Paulus geeft hoog op van God. Er is geen bodem aan Zijn rijkdom, wijsheid en kennis. Daarbij verbleken wij, maar Gode zij dank heeft Hij niet afgerekend met ons, maar met Zijn Zoon – daarom is er genade, ook voor… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen