Tag kand. P.J.T. van den Herik

kand. P.J.T. van den Herik – Lukas 2:36-38

Anna, een profetes, die niet week uit de tempel komt erbij als Simeon het heilig Kind Jezus in de armen heeft genomen en God prijst. Op die zo gewone wijze komt ze erbij, naar de gewoonte die ze de Heere…. Verder lezen →

kand. P.J.T. van den Herik – Lukas 2:22-24

De Evangelist Lukas wijst nadrukkelijk op de onderwerping van het heilig Kind Jezus aan de wet van God. Overeenkomstig de reinigingswetten, de offergaven en de heiliging. ‘Hij de bron van reinheid wilde onrein gerekend worden om ons van onze smetten… Verder lezen →

kand. P.J.T. van den Herik – Johannes 19:3

Toen Jezus door Pilatus overgegeven was aan de krijgsknechten speelden zij een spel van bespotting met Hem. Hij werd bespot in Zijn koninklijk ambt met woorden en daden. Ze draaiden de rollen om alsof Hij de overwinning behaald had. Waar… Verder lezen →

kand. P.J.T. van den Herik – Johannes 19:2

Als de stadhouder Pontius Pilatus tot drie keer toe faalt om van Jezus af te komen, geeft hij Hem over aan de krijgsknechten. Zij bespotten Koning Jezus en zetten Hem een kroon van doornen gevlochten op en doen Hem een… Verder lezen →

kand. P.J.T. van den Herik – Johannes 19:1

Als stadhouder Pilatus de Heere Jezus neemt en Hem geselt en Zijn rug openhaalt dan lijkt dat alles uit te gaan van Pilatus. Pilatus is hier volledig verantwoordelijk voor die op deze oneerlijke wijze het recht laat struikelen op de… Verder lezen →

kand. P.J.T. van den Herik – Psalm 84:4-5

Zijn bij Gods altaar  De dichter van Psalm 84 verlangt in het huis des Heeren bij het altaar te zijn. Daar is zelfs plaats voor de musjes en zwaluwen. Gods zorg reikt zelfs tot deze zo onbeduidende dieren. Hoeveel gaat… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen