Tag kand. L.G. de Deugd

kand. L.G. de Deugd – Johannes 4:43-54

Het tweede teken dat de Heere Jezus heeft gedaan in Kana, de zoon van de koninklijk hoveling op afstand genezen, toont ons dat het de Heere Jezus niet om een wondergeloof maar om het ‘woordgeloof’ gaat. Als de Heere Jezus… Verder lezen →

kand. L.G. de Deugd – Johannes 2:1-11

De Heere Jezus begint Zijn openbare bediening op een bruiloft te Kana. Hij is gast onder de gasten. Hij komt naar de bruiloft omdat Hij uitgenodigd is en vooral omdat God de Vader Hem daar Zijn eerste teken wil laten… Verder lezen →

kand. L.G. de Deugd – 1 Samuël 17:48-53

Als het kampgevecht tussen de Filistijn Goliath en David, de gezalfde van de Heere, plaatsvindt, dan strijdt Goliath tegen de Heere. Het is de strijd van de Heere. Wat onmogelijk was voor de Filistijnen gebeurde: met een klein steentje werd… Verder lezen →

kand. L.G. de Deugd – Mattheüs 28:16-18

De verschijning van de Heere Jezus op de berg in Galilea na Zijn opstanding uit de doden had Hij reeds voor Zijn lijden en sterven aangekondigd. Al Gods beloften worden vervuld, Zijn Woord is waarheid. Het is Jezus, de Herder,… Verder lezen →

kand. L.G. de Deugd – Mattheüs 16:21-23

Kort nadat Petrus de belijdenis uitsprak dat Jezus de Christus, de Gezalfde, van God is, bestraft Petrus Jezus als Hij Zijn lijden, sterven en opstanding openlijk aankondigt. Het is het vlees dat er niet aan wil en dat satan als… Verder lezen →

kand. L.G. de Deugd – Mattheüs 25:13

Is 2020 de tijd dat de hemel niet meer verkwikt en de hel ons niet meer verschrikt? Zoals de Heere Jezus zijn discipelen leerde op Olijfberg in de gelijkenis over de vijf wijze en vijf dwaze maagden dat de bruidegom… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen