Tag Kand. J. Kooij

kand. J. Kooij – Exodus 1-2

Ondanks het gebod van Farao dat alle jongetjes van het volk van Israël gedood moeten worden, verborgen vader Amram en moeder Jochebed hun zoontje Mozes. Om welke reden? Omdat hij schoon van aangezicht was. Door het geloof hebben ze dit… Verder lezen →

kand. J. Kooij – Hebreeën 2:13b

Zien met de ogen van het geloof Het is de Heere Jezus zelf die aan het Woord: “Zie daar, Ik en de kinderen, die Mij God gegeven heeft”. Hij is de Overste Leidsman en Voleinder van het geloof. Het is… Verder lezen →

kand. J. Kooij – Johannes 12:24

Het stervende tarwegraan als beeld van Christus’ sterven Op de vraag van de Grieken dat ze Jezus wel wilden zien, antwoordt Jezus met het tweemaal ‘Amen, Amen’ en het beeld van het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft… Verder lezen →

kand. J. Kooij – Hebreeën 5:8-9

Jezus offert Zijn leven en wil In de brief aan de Hebreeën, de Joden in de verstrooiing, gaat het over Jezus die Hogepriester werd. Hij is het offer, het Lam van de God, dat geslacht is. Hij gaf Zijn leven… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen