Tag Kanaän

kand. B. Engberts – Jozua 2:9-11

Als de twee verspieders in Jericho komen dan worden ze ontvangen door Rachab de hoer. Zij handelt uit het geloof, God heeft Zich aan haar geopenbaard en daarin wordt ze bevestigd. De Heere, de Verbondsgod, is haar voor en zo… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Jozua 5:14b

Als Jozua voor Jericho staat dan komt een Man hem tegen. Het is de Heere Christus, de meerdere Jozua. God had het beloofd dat ze het land zouden innemen als de zonden van de Ammorieten het toppunt hadden bereikt. En… Verder lezen →

ds. E.K. Foppen – Deuteronomium 6:10-12

Op de grens van het beloofde land prent Mozes het volk Israël in om de HEERE, de Bevrijder uit Egypte, niet te vergeten. Wanneer er sprake van welvaart en rijkdom is, is er een grote kans om de HEERE te… Verder lezen →

ds. B. de Borst – Numeri 10:1-10

Het volk Israël kreeg naast de wolkkolom ook het trompetgeschal mee en te horen, als teken van Gods bemoeienis met het volk. Er waren verschillende signalen, in alle gevallen belangrijk voor het volk om erop te letten. Zo is het… Verder lezen →

ds. M. Klaassen – Johannes 2:1-12

Het eerste wonder wat Jezus deed laat zien waarvoor Hij gekomen is: om het Oude Verbond te vervullen en alles nieuw te maken. De bruiloft in Kana dreigt te moeten worden afgebroken omdat de wijn op is. Een grote schande… Verder lezen →

ds. P. de Vries – Jozua 5:9-12

Het volk Israël, aangekomen in Kanaän, moet eerst besneden worden en het Pascha vieren voordat ze het land Kanaän verder zullen veroveren. Daarin zien we Gods trouw: Hij heeft gedacht aan Zijn genade. De smaad van Egypte wordt van het… Verder lezen →

dr. M. van Campen – Deuteronomium 34:5-6

Mozes sterft als hij 120 jaar oud is. Hij is dan nog niet verzwakt, maar het is Gods wil dat hij sterft. Mozes heeft een veelbewogen leven gehad, van 3x 40 jaar. 40 jaar aan het hof bij de Farao,… Verder lezen →

ds. J.J. Verhaar – Psalm 136

In Psalm 136 wordt God bezongen als de Wijze Schepper, de Grote Bevrijder, de Overwinnende Generaal en de Goedertieren Erbarmer. In de kerk danken en loven we God en brengen we Zijn grote daden, zoals de uittocht uit Egypte (zonde)… Verder lezen →

Ds. J.A. van der Velden – Genesis 1

Ds. J.A. van der Velden (IJsselmuiden) Genesis 1:9-13 17 juli 2006, 18.30 uur, Ichthuskerk Reeuwijk Gemeente, een van de meest fundamentele zinnen in OT en NT. Via Israël aan de volken gegeven: In den beginne schiep God de hemel en… Verder lezen →

Ds. A.W. van der Plas – Exodus 14

Ds. A.W. van der Plas (Waddinxveen) 4 oktober 2015, 18.30 uur, Israëlzondag   Exodus 14 (‘cruciaal hoofdstuk in geschiedenis van Israël’); tekst Hebr. 11:29   [19.00] De tekst voor de preek vindt u in het Nieuwe Testament, Hebreeën 11, en… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen