Tag Kajafas

ds. J. Westerink – Johannes 18:11b

In Getsemané aanvaart de Heere Jezus Christus de beker van Gods toorn. Die beker is vanwege Gods toorn en gramschap over onze zonden gevuld. Die beker is voor ons bedoeld. Wij zijn kinderen des toorns die de gramschap des HEEREN… Verder lezen →

prop. J.J. de Haan – Johannes 11:49-50

Kajafas, de hogepriester van het jaar waarin Jezus stierf, profeteert over de dood van Christus. Aangrijpend dat je een leidinggevende positie kunt hebben en toch God niet liefhebben. De dood van Lazarus luidt zo de dood van Christus is; maar… Verder lezen →

ds. A.J. van den Herik – Lukas 22:61

Hoewel Petrus de Heere Jezus was gevolgd en Hem écht liefhad, verloochende hij Jezus toen het erop aan kwam. Laten we geen grote gedachten hebben van onszelf. Tegenover Petrus’ verloochening staat de goede belijdenis van Jezus, namelijk dat Hij de… Verder lezen →

ds. B. de Romph – Lukas 23:34a

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, 9.30 uur   Mededelingen (o.a. ds. R. van de Kamp uit  heeft bedankt voor het beroep naar Waarder-Driebruggen) Votum en groet Psalm 45, 1 Wet des Heeren Psalm 119, 35 Schriftlezing, Lukas 23: 26-38 Gebed Collecte… Verder lezen →

Ds. M.A. Kempeneers – Jona 1:10-12

Zondag 22 julij 2012, 14.30 uur (middagdienst) Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen/Waarder Psalm 99, 3 Jona 1 Psalm 51, 2 12 artikelen des geloofs (“belijdenis op grond van de Schrift”) Psalm 33, 3 en 4 Psalm 130, 2 Psalm 145, 6… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen