Tag Judaïsme

Ibrahim Ag Mohamed – Galaten 3:10

De Heere Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, is naar deze wereld gekomen om te betalen voor de zonden. Hij is tot een vloek geworden. De vloek die op ons, de gehele mensheid rust, vanwege de zonden. De zonden… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 2:18

De apostel Paulus benadrukt dat zowel Joden en heidenen dezelfde toegang hebben door een Geest, de Heilige Geest, tot God de Vader. De drie Personen van de Godheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, zijn erin betrokken. De christenen in Efeze… Verder lezen →

dr. P. Masters – Kolossenzen 2:16

De christelijke gemeente in Kolossenzen wordt bedreigt door de ideeën van de Judaïsten die probeerden om de jonge christenen naar de oude inzettingen te leiden. Die ceremoniële wetten zijn afgedaan, het was symbolisme en schaduwdienst. Christus is de vervulling ervan…. Verder lezen →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 11:30-31

De apostel Paulus vergelijkt zichzelf met de valse leraren die het Judaïsme aanhangen en de christenen te Korinthe proberen terug te brengen bij de Joodse inzettingen. Het is ongewoon om te doen als dienaar van Christus maar in dit geval… Verder lezen →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 10:7

De apostel Paulus ziet zich genoodzaakt de kerk van Christus te Korinthe te verdedigen en zijn apostolisch gezag nu leden van de gemeente de valse leraren zijn gaan volgen. Er is onbijbelse ontspanning ingeslopen waarbij het rechte pad niet meer… Verder lezen →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 10:1

De apostel Paulus vervolgt in zijn tweede zendbrief aan de christelijke gemeente te Korinthe en wijst hen op het apostolisch gezag. Door valse leraren die infiltreerden zijn mensen zich tegen de apostel gaan afzetten. Terwijl Paulus als een van de… Verder lezen →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 3:18

Met de komst van Christus ging het Evangelie in volle heerlijkheid schijnen. In het Oude Testament waren er de beloften en de schaduwdienst. Valse leraren probeerden met Judaïsme mensen daarnaar terug te brengen. Ze beweerden dat Christus alleen niet genoeg… Verder lezen →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 3:1

Wat is een groter contrast dan het oude verbond, de letter der wet, en het nieuwe verbond, geschreven door de Geest in het hart? Alleen uit genade door het geloof worden mensen zalig. Andere religies, zoals het Judaïsme, leggen mensen… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen