Preekaantekeningen

Tag

Jozua

ds. J. Muller – Exodus 17: 1-16

Net als het volk Israël, krijgen Gods kinderen op weg naar het beloofde land te maken met strijd. De duivel is er, net als Amalek, op uit om ons bij de HEERE weg te houden. In de strijd beschikken we… Lees verder →

kand. A.S. Middelkoop – Jozua 1:6-9

Op de grens van het land Kanaän belooft de Heere God, de trouwe Verbondsgod, aan Jozua dat Hij mee zal gaan. Gods beloften worden heerlijk vervuld. Het is Zijn trouw en Zijn goedheid. Zo staan ook wij op een grens, de… Lees verder →

ds. D.J. Diepenbroek – Jozua 24:15b

Kort voor het sterven van Jozua, opvolger van Mozes als leider van het volk van Israël, verzamelt hij het volk. Hij plaatst het volk voor de keuze tussen het dienen van verschillende afgoden. En dan spreekt hij de woorden uit:… Lees verder →

ds. P. de Vries – Jozua 5:13-15

Voordat het volk van Israël de stad Jericho inneemt, gaat Jozua op verkenning uit. Hij ontmoet een man en stelt een verkeerde vraag. Het is namelijk de Engel des Heeren, Christus de Zoon van God Zelf. Het is een bemoedigende… Lees verder →

ds. P. de Vries – Jozua 5:9-12

Het volk Israël, aangekomen in Kanaän, moet eerst besneden worden en het Pascha vieren voordat ze het land Kanaän verder zullen veroveren. Daarin zien we Gods trouw: Hij heeft gedacht aan Zijn genade. De smaad van Egypte wordt van het… Lees verder →

ds. P. de Vries – Jozua 1:7-8

Wat God vroeg van Jozua in het Oude Testament die geroepen werd om het volk te leiden, vraagt God vandaag aan ons. En Hij geeft  wat Hij zelf aan de mens vraagt: de gehoorzaamheid aan Gods onderwijs. Het onderwijs is… Lees verder →

ds. D. Verkuil – Psalm 16:2

In Psalm 16 verklaart David Zijn liefde richting God. In tere bewoordingen verklaart hij dat er niets of niemand is buiten God. Dat God zijn deel is, maakt hem (en de gelovige) tot een tevreden mens. Zij herkennen anderen die… Lees verder →

Ds. J.A. Kloosterman (Lunteren) – Jozua 7 vers 12b

Zondag 13 augustus 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. J.A. Kloosterman (Lunteren) – Jozua 7 vers 12b Voorzang: Psalm 97 vers 6 en 7 Gebed, Votum en groet Psalm 25 vers 4 en 10 Geloofsbelijdenis met de twaalf… Lees verder →

Ds. A.T. van Andel (Montfoort) / 20 januari 2013 / Jozua 3:17

Ds. A.T. van Andel (Montfoort) / 20 januari 2013 / Jozua 3:17 Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, 18.30 uur   Afkondigingen (o.a. ds. Van Andel i.p.v. ds. Kleiberg) Votum, groet Psalm 42:4 Geloofsbelijdenis (“In verbondenheid met de strijdende kerk van alle… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen