Tag Jozef van Arimathea

dr. P. Masters – Markus 15:42

Toen de Heere Jezus stierf op aarde was het God die voorzag in Zijn begrafenis. Jozef van Arimathea was daar, hij was een discipel die dicht bij Pilatus gepositioneerd was en zo het lichaam van de Heere Jezus kon vragen… Verder lezen →

ds. P.C.H. Kleinbloesem – Mattheus 27: 57-60; Marcus 15: 42-47; Lucas 23: 49-56 en Johannes 19: 38-42

De vier evangelisten werpen ieder een eigen licht op Jezus. Mattheus onderstreept het koningschap, Markus dat Jezus een dienaar was, Lukas dat Jezus waarachtig mens was, goed en rechtvaardig. Johannes benadrukt dat Jezus Gods Zoon – van eeuwigheid – was…. Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen