Tag Johannes

ds. R.W. de Koeijer – Johannes 17:1-5

Johannes benadrukt in zijn evangelie het koningschap van Jezus en de heerlijkheid van en in Zijn lijden. Juist daarin wordt Hij door de Vader verheerlijkt (doordat Zijn gehoorzaamheid en liefde in dat lijden zichtbaar worden) en verheerlijkt Hij daarin de… Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – Johannes 18:1-14

De Heere Jezus laat Zich in de hof van Gethsemane vrijwillig gevangen treden. Hij treedt vooruit en maakt Zich bekend als de ‘Ik ben’. De soldaten vallen in reactie daarop achterover. God maakt Zich bekend. Ik ben, dé Weg, dé… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 1:16-17

De God van het Oude Testament is dezelfde als de God van het Nieuwe Testament. En toch is het zo dat de Bijbel ons leert dat de wet door Mozes is gegeven en de genade en waarheid door Jezus Christus… Verder lezen →

M. Mullins – Johannes 14:1-6

Wanneer de discipelen bedroefd zijn over het weggaan van de Heere Jezus, vraagt Thomas naar de weg. Het gaat over het geestelijke Koninkrijk der hemelen. De Heere Jezus Christus gaat de weg om te betalen voor de zonden en zo… Verder lezen →

M. Mullins – Johannes 13:34

De Heere Jezus Christus onderwijst na de voetwassing de discipelen over de liefde. Om elkaar lief te hebben. Want zonder de liefde is men niets. Het is dé kern van het christelijk geloof want zelfs het geloof en de hoop… Verder lezen →

ds. H.P. Brendeke – Johannes 1:44-52

De Heere Jezus verzamelde bij aanvang Zijn omwandeling op aarde discipelen. Nadat Hij Filippus had geroepen die Hem volgde vertelde hij dat aan zijn vriend Nathanaël. En toen Nathanaël de Heere Jezus zelf ontmoette, bleek dat Hij hem al kende…. Verder lezen →

ds. P.J. den Admirant – Johannes 1:14

In het Evangelie van Johannes komt het Kerstevangelie tot ons. Het Woord is vlees geworden. Christus is hét Woord, uitdrukking geven aan Gods diepste bedoeling. God kwam in eigen Persoon onder ons wonen. En wij hebben Zijn heerlijkheid gezien vol… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 21:1

Na de opstanding van de Heere Jezus Christus is Hij verschenen aan Zijn discipelen. Bij het meer van Tiberias in Galilea leren de discipelen een belangrijke les: de Heere werkt en zorgt voor de visvangst. Als de discipelen vervolgens uitgaan… Verder lezen →

ds. P.C. Hoek – Johannes 3:5

De noodzaak van het geboren worden uit water en Geest laat enerzijds onze onmogelijkheid zien en tegelijkertijd Gods mogelijkheid. De Heere Jezus legt dit uit in het nachtelijke gesprek met Nikodemus die een leraar in Israël is. Het komt aan… Verder lezen →

M. Mullins – Johannes 12

Bij de intocht in Jeruzalem wordt de Heere Jezus op een ezel gezet. Er klinkt: Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heere, Hij Die is de Koning Israëls. Na de opwekking van Lazarus uit de… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen