Tag Johannes

ds. J.M. Molenaar – Johannes 4:50 en 53 (Zondag 7 HC)

Geloven is volgens de catechismus een stellig weten en een vast vertrouwen. Dat zien we bij de koninklijke hoveling: op Jezus’ woord keert hij terug, na de nacht, en ziet hij zijn geloof bevestigd worden: zijn zoon leeft. Zij die… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Openbaring 5:8-14

In de openbaring van Jezus Christus aan Johannes op het eiland Patmos wordt de deur naar de hemel geopend om te zien wat daar plaatsvindt. Daar is de Heere Jezus Christus, de Leeuw uit de stam Juda, het Lam staande… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Openbaring 5:1-7

In de openbaring van Jezus Christus aan de apostel Johannes op het eiland Patmos krijgt Johannes de troon van God met God op de troon met de boekrol in Zijn rechterhand. Echter is er geen van de schepselen waardig om… Verder lezen →

ds. A. de Lange – Johannes 14:3

Jezus spreekt in Zijn afscheidswoorden over het Huis van Zijn Vader. Voor Zijn volgelingen zal Hij een plaats bereiden in het Vaderhuis. Door genade mogen we weten dat we, hoewel wij door de zonde afgezien hebben van onze plaats bij… Verder lezen →

ds. P.L. de Jong – Johannes 5:6-8

Jezus geneest de verlamde man te Bethesda. Hij ziet naar die man om, die naar eigen zeggen geen mens heeft. Jezus trekt zich de ellendigheid van Bethesda aan. Dat is het evangelie. Hij roept de man – en ons –… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Johannes 16:8

Het is de Heilige Geest die levenscheppend te werk gaat. Hij gaat voorop en brengt tot leven. Het is de Geest die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. We zijn van nature zondaar sinds de zondeval en kunnen… Verder lezen →

M. Mullins – Johannes 11:35

Als Lazarus, een vriend van de Heere Jezus, gestorven is dan staat er dat de Heere Jezus de boodschap krijgt dat Hij gestorven is. Vervolgens gaat Hij naar Bethanië om Lazarus uit de dood op te wekken. Maar voordat Hij… Verder lezen →

prop. R.H. Hoogenboom – Johannes 16:7

Jezus’ Hemelvaart was noodzakelijk om de komst van de Geest mogelijk te maken. De Geest neemt het uit Christus. Hij gebruikt mensen om het getuigenis aangaande Christus te laten klinken in de wereld. De Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en… Verder lezen →

ds. J.A. van der Velden – Johannes 14:26

De Heilige Geest is gezonden om ons van zonden en schuld te overtuigen. Hij is als een levenslange Leraar die ons voortdurend de woorden en werken van Jezus in herinnering brengt. Hij eigent ons toe wat Christus voor ons heeft… Verder lezen →

ds. D. Jongeneel – Johannes 14:26

De Heilige Geest wordt door de Vader gezonden in de Naam van Jezus om een Leraar te zijn in voortgezet onderwijs. Hij zal aan de leerlingen van Jezus – toen en nu – onderwijs geven; godsdienstonderwijs, zowel theorie als praktijk…. Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen