Preekaantekeningen

Tag

Johannes de Doper

ds. A.L. van Zwet – Mattheüs 11:3-6

Johannes komt in een geloofscrisis terecht. Hij kan het optreden van Jezus’ niet rijmen met zijn eigen beeld van het optreden van de Messias. Gods kinderen kunnen met twijfel en aanvechting te maken krijgen. De ergste is dat je twijfelt… Lees verder →

ds. A. van der Weerd – Maleachi 4:4-6

De profeet Maleachi is de laatste profeet van het Oude Testament. Hij heeft een ernstige boodschap: de grote en vreselijke dag van de Heere komt. Zeer troostrijk zal het zijn voor de gelovigen in Christus, zij zullen wegsmelten voor de… Lees verder →

ds. J. Post – Lukas 3:4b-6

De stem van de roepende in de woestijn van Johannes de Doper. Ten diepste is het de stem van God die het behoud van zondaren op het oog heeft. Die stem klinkt vanmiddag in de bediening van het Evangelie. Die… Lees verder →

ds. W.J. van den Brink – Johannes 3:29-30

Het is de vriend van de bruidegom erom te doen om de bruidegom en de bruid samen te brengen. Dat is het beeld dat Johannes de Doper gebruikt: hij is de vriend van de bruidegom. De Heere Jezus Christus is… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Lukas 7:18-23

Johannes de Doper zit in de gevangenis en heeft een beslissende en cruciale vraag aan Jezus: is Hij de Messias die komen zou? Twijfel en aanvechting heeft zijn hart bevangen. Aangrijpend dat dat de voorloper van de Messias overkomt. Twee… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Lukas 1:14

De engel vertelt Zacharias dat velen zich over de geboorte van Johannes zullen verheugen. God maakt een nieuw begin, de Messias komt! Er is bekering nodig, juist ook richting kinderen en de aarde. Advent is ook uitzien naar Jezus’ terugkomst.

ds. J.H. Reijm – Mattheüs 4:12-22

Jezus gaat bij de aanvang van Zijn werk aan de ‘slag’ in het noorden, in het Galilea van de heiden. Bij mensen die er nét niet of net wel bij horen. Hij zoekt de mensen aan de rand op. Zijn… Lees verder →

Ds. J.W. van Estrik / 24 februari 2013 / Lukas 23:1-25

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, 18.30 uur Votum en groet Psalm 78:1,2 Geloofsbelijdenis, 12 Artikelen Psalm 66:2 Gebed

Ds. G. Hendriks / 16 december 2012 / Lukas 1:24-25

Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen, 18.30 uur Afkondigen (“nogmaals + aanvulling”) Votum & groet Psalm 123:1,2 Geloofsbelijdenis Psalm 106:2 Lukas 1:5-25 Gebed Psalm 74:9,19,20 (collecte) Psalm 84:6 Gebed Psalm 145:3 Zegen Preekaantekeningen Tekst, gemeente voor de prediking vindt u in voorgelezen… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen