Tag Joden

ds. J. Joppe – Hebreeën 2:3a

Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo’n grote zaligheid geen acht nemen? Zoals de vraag destijds tot de Hebreeën kwam die overwogen om tot de Joodse religie terug te keren, komt de vraag vandaag de dag tot ons. Te… Verder lezen →

ds. N. van der Want – Lukas 2:32

De tweevoudige Messiaanse roeping van Jezus Bij de voorstelling van Jezus in de tempel, die de Evangelist Lukas heeft opgetekend, neemt Simeon het Kind in handen en looft God. Hij had een bijzondere openbaring gehad dat hij niet zou sterven… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 11:47

De almacht van God Na de opwekking van Lazarus door Jezus komt de Joodse raad bijeen. Ze hebben een probleem met Jezus en Zijn tekenen. Velen mensen volgen Hem. Hun voorspelling dat allen Hem zullen geloven is verkeerd en ook… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Jeremia 29:14

Gods reddende trouw voor ballingen De profetie van Jeremia over het vergaderen van het volk Israël uit alle volken gaat niet alleen over het verleden in de tijd van de Babylonische ballingschap. Gods [verbonds]trouw is een eeuwige trouw en Hij… Verder lezen →

Nieuwere berichten »

© 2023 Preekaantekeningen