Tag Jezus

ds. M.C. Batenburg – Markus 6:45-53

Jezus stuurt Zijn leerlingen de zee op, zelf gaat Hij bidden op de berg. Hij verkeert in Gods nabijheid, terwijl de discipelen in grote nood terechtkomen. Vanaf de berg ziet Jezus Zijn leerlingen – terwijl het donker is. Majesteitelijk betreedt… Verder lezen →

ds. J. Koppelaar – Mattheüs 1:21,23

Bij de aankondiging van de Zoon van God die op aarde gekomen is, wordt Hij nadrukkelijk bij Zijn Naam Jezus genoemd. Jezus betekent Zaligmaker want Hij is gekomen om zondaren zalig te maken van hun zonden. Hij is Immanuël en… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Lukas 17:11-19

De genezing van de tien melaatsen door de Heere Jezus Christus laat zien wat echte dankbaarheid is: een, die een Samaritaan was, keurde terug tot Christus en bedankte Hem voor de genezing. De andere negen keerden niet terug nadat ze… Verder lezen →

ds. W.J. Karels – Markus 10:13-16

De discipelen zijn zo onder de indruk van de aanvechtingen en aantijgingen van de Farizeeërs over echtscheidingen, dat ze kinderen verhinderen om tot Christus te gaan. Het is groot als ouders en opvoeders kinderen tot Christus mogen brengen. Daarbij kunnen… Verder lezen →

ds. M.A. Kuijt – Mattheus 18:2

Jezus plaatst een kind in het midden van de discipelen. Wie niet wordt als een kind, wie niet geroepen wordt, wie zichzelf verheft, die kan het Koninkrijk van God niet ingaan. In de Doop zijn wij ook geroepen, wij hulpeloze… Verder lezen →

R. Burrows – Mattheüs 9:18-26

In de genezing van de dochter van Jaïrus zien we dat Christus de opstanding en het leven is. Jezus komt van de andere kant van het meer, waar Hij verzocht was weg te gaan. Hier wordt hij uitgenodigd te komen… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Lukas 24:50-54

Jezus gaat zegenend naar de hemel. Met Zijn doorboorde handen zegent Hij Zijn discipelen. Hij is de Koning die de dood overwon. De duivel, de prins van de zwaartekracht, kon Hem niet in het graf of aan de grond houden…. Verder lezen →

ds. F.J.M. van Veldhuizen – Markus 10:26-40

Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Het komt aan op navolging, achter Hem aan. Hij gaat voorop. Doelgericht. Zijn weg is de weg van kruis en dood – iets dat wij liever (net als de rijke jongeling, Petrus, Johannes en Jacobus)… Verder lezen →

ds. J.M. Molenaar – Lukas 4:21

Nazareth staat op z’n kop: Jezus verkondigt in de synagoge dat Hij de gezalfde is die voor de heidenvolken genezing en vrijspraak zal bewerkstelligen. Dat woord levert veel ergenis en stress op, nog altijd. Op een vrome of vrolijke manier… Verder lezen →

ds. M.B. van den Akker – Lukas 13:8

In de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom – die je beter de gelijkenis van overjarig geduld kunt noemen – komt naar voren dat de eigenaar van de wijngaard op zoek is naar vrucht. Dat geldt zowel jood als heiden. De… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen