Tag Jezus Christus

dr. P. Masters – 1 Petrus 4:1

Zondag 14 april 2024 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 14 en 15 en 1 Petrus 3 vers 18-22 en 1 Petrus 4 vers 1-7 1 Petrus 4 vers 1: ‘Dewijl dan Christus… Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – Johannes 20:19-23

Na de opstanding uit de doden verschijnt de Heere Jezus Christus aan Zijn discipelen. En zoals de Vader Hem gezonden heeft zendt Hij ook Zijn discipelen. Door de kracht van de Heilige Geest zijn ze Zijn getuigen en is de… Verder lezen →

ds. K.J. Kapteijn – Lukas 24:32

Als de twee disicipelen van Jeruzalem naar Emmaüs wandelen, dan komt de uit de doden opgestane Heere Jezus Christus bij hen. Hij mengt zich in hun gesprek en gaat hen onderwijzen vanuit Mozes en de profeten. Als het avond wordt… Verder lezen →

ds. P.C. Hoek – Lukas 24:6a

De vrouwen komen bij het graf van de Heere Jezus op de Paasmorgen en vinden daar een leeg graf. Een engel vertelt hen dat Hij uit de doden is opgestaan. Hij is de Levende. De dood heeft het afgelegd. Zo… Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Mattheüs 26:47-56

Bij de gevangenneming is het de discipel Judas die de Heere Jezus verraadt met een kus. De Heere Jezus noemt Judas, wiens naam God-lover betekent, vriend. Hij was een van de discipelen die teleurgesteld was geraakt. In de hof van… Verder lezen →

ds. B.D. Bouman – Johannes 19:14b

Bij het rechtsgeding probeert Pontius Pilatus van de Heere Jezus, in wie hij geen schuld vindt, af te komen. Maar hij slaagt er maar niet in. Het was de wil van God de Vader die Zijn Zoon naar deze wereld… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Mattheüs 27:11-26

De aardse rechter Pontius Pilatus denkt een oplossing gevonden te hebben door de Heere Jezus op dubbeltal met Barábbas te zetten. Nu zal het volk toch wel kiezen voor de Heere Jezus? Maar nee. Opgehitst door de Overpriesters klinkt het:… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Johannes 13:34-35

De Heere Jezus geeft op Zijn weg naar Jeruzalem om daar te lijden en sterven een nieuw gebod aan Zijn discipelen. Het gebod is dat ze elkaar lief zullen hebben zoals Hij hen liefgehad heeft. Hij heeft de gestalte van… Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – Johannes 18:1-14

De Heere Jezus laat Zich in de hof van Gethsemane vrijwillig gevangen treden. Hij treedt vooruit en maakt Zich bekend als de ‘Ik ben’. De soldaten vallen in reactie daarop achterover. God maakt Zich bekend. Ik ben, dé Weg, dé… Verder lezen →

ds. H. Lassche – Mattheüs 26:46-47

In de hof van Gethsamane lijdt de Heere Jezus Christus in Zijn ziel. Als Hij bedroefd is tot de dood toe en bidt tot de Vader tot driemaal, dan vindt Hij de discipelen slapende die de opdracht hadden gekregen om… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen