Tag Jezus aan het kruis

ds. H.P. Brendeke – Filippenzen 2:5-11

De apostel Paulus houdt de christelijke gemeente van Filippi voor zo met elkaar om te gaan als dat de Heere Jezus Christus naar deze aarde kwam. Hij heeft Zichzelf vernederd, zelfs de gestalte van een slaaf aangenomen. Dat is het… Verder lezen →

ds. J. Koppelaar – 1 Korinthe 2:6-10

Als de vraag komt wat wijsheid is, dan leert het woordenboek dat in alle omstandigheden de juiste keuzes worden gemaakt. De wijsheid van God, die in de Bijbel te vinden is, gaat verder: onder alle omstandigheden te doen wat God… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Heidelbergse Catechismus zondag 15

Het lijden van de Heere Jezus Christus is voor ons mensen niet te vatten. ‘Leer mij Uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten’. Christus leed aan het kruis voor de zonden, Hij een vloek geworden zijnde omdat… Verder lezen →

ds. J.C. den Toom – 2 Korinthe 8:9

Wie met de ogen van het geloof in de kribbe van Bethlehem blikt, ziet de armoede van de Heere Jezus Christus die onmetelijk rijk was. Door Hem Zijn alle dingen geschapen. Hij die al de wateren schiep, zei toen Hij… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Handelingen 3:18

De Heere doet wat Hij zegt, Hij is getrouw De Heere werkt naar Zijn raad. Wat de profeten oudtijds hebben geprofeteerd is vervuld en wordt vervuld. De profetische woorden zijn geen verleden tijd maar zijn de beloften waar de gelovigen… Verder lezen →

ds. J.A.H. Jongkind – Markus 15:31-32

De overpriesters en schriftgeleerden denken dat het afgelopen is met Jezus. Hij kan Zichzelf niet verlossen omdat Hij ons wil verlossen. Wie dat niet ziet en weet, ziet Hem niet. Aan het kruis is Jezus juist bezig te verlossen! Jezus… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen