Tag Jesaja

ds. P. den Ouden – Jesaja 53:4

De Evangelische profeet Jesaja profeteert over de komst van Christus als Degene die waarlijk al onze krankheden op Zich genomen en onze smarten gedragen heeft. Dit is een betrouwbaar woord en tegelijkertijd een belofte dat Hij, de Zaligmaker van de… Verder lezen →

prof. H. van den Belt – Jesaja 52:14

In Jesaja’s lied over de Lijdende Knecht zingt hij dat het gezicht van de Knecht geschonden en geslagen wordt. Een aspect uit het lijdensevangelie waar we niet vaak bij stilstaan: Jezus’ gezicht als een spiegel van het onrecht en de… Verder lezen →

ds. M.C. Batenburg – Jesaja 64:1a

Jesaja beschrijft een Adventsgebed: ‘Och dat U de hemel zou openscheuren…’ Het volk ervaart een grote afstand tot God, het lijkt alsof de hemel gesloten is. Dat komt door hun zonden. In het verleden is God gekomen en neergedaald. Dat… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Jesaja 8:1-4

In de tijd van koning Achaz dreigt Juda aangevallen te worden door twee koningen. Bij de koning Achaz slaat de schrik om het hart maar God spreekt door de profeet Jesaja. Eerst met een teken dat Achaz weigert te vragen… Verder lezen →

ds. G.C. Vreugdenhil – Jesaja 25:9

Tegen de achtergrond van een donkere tijd zingt Jesaja een (dank)lied. Het volk is bij God vandaan gegaan – heeft kwaad en onheil er ook niet mee te maken dat de kerk haar positie niet begrijpt en de boodschap van… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Jesaja 62:11-12

Het volk van Israël in ballingschap in Babel krijgt het te horen dat hun Heil komt. Dat Heil gaat over de Heere Jezus Christus. God is in Christus bewogen met zondaren om hen te redden. Hij is Jehova Shammah. En… Verder lezen →

ds. H. Lassche – Jesaja 64:5

Voor de gelovige is er vrolijkheid in de Heere. Hij ziet om naar zondaren en ziet hen aan in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. God is de God die mensen ontmoet. Hij toornt over de zonden waarvoor vergeving nodig… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Jesaja 45:8

Advent is uitzien naar de komst van Christus. De profeet Jesaja heeft het eeuwen voor de komst van Christus daar al over. Zo ziet Israël uit naar Zijn komst. Hij is de Gerechtige, God was in Christus de wereld met… Verder lezen →

ds. G.C. Klok – Jesaja 1:10-18

De profeet Jesaja wijst het volk van Israël erop dat het God om het hart gaat. Het is te herkennen aan een verknipt leven op eilandjes of een leven dat geheel toegewijd is aan de Heere. Het Evangelie klinkt en… Verder lezen →

dr. P. Masters – Jesaja 1:18

De profeet Jesaja schrijft over God die de mens tegenkomt. Wij mensen hebben gezondigd, wij mensen erkennen vanuit onszelf niet wie ons gemaakt heeft. In dat opzicht zijn we nog bruter dan de dieren. Maar God komt in Zijn Zoon,… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen