Preekaantekeningen

Tag

Jesaja

ds. W.M. van der Linden – Jesaja 50:10

Als het volk van Israël vanwege ongehoorzaamheid aan God in ballingschap zit, zendt God de profeet Jesaja om een goede boodschap te brengen. De goede boodschap: de boodschap dat waar het volk gefaald heeft, en wij met hen, om knecht… Lees verder →

rev. Ibrahim – Jesaja 66:2

Wie kan beter over God spreken dan God Zelf? Hij troont boven de hemel en de aarde is Zijn voetbank. Hij is de Almachtige, Alomtegenwoordige, Eeuwige die niet verandert. De El Shaddai en de El Elyon.  Geen tempel met handen… Lees verder →

kand. P.J.T. van den Herik – Johannes 19:1

Als stadhouder Pilatus de Heere Jezus neemt en Hem geselt en Zijn rug openhaalt dan lijkt dat alles uit te gaan van Pilatus. Pilatus is hier volledig verantwoordelijk voor die op deze oneerlijke wijze het recht laat struikelen op de… Lees verder →

dr. P. Masters – Jesaja 9:6

Ruim 700 jaar voor de komst van Christus in deze wereld profeteert de profeet Jesaja over Hem. Het wordt alles nauwkeurig beschreven en geprofeteerd. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot Licht zien. Maar wat is het? Jesaja… Lees verder →

dr. P. Masters – Jesaja 2:1

Jesaja profeteert over de komst van Christus  De profeet Jesaja profeteert over de komst van Christus in het vlees. In de wijze waarop de profeet Jesaja dit doet zit een opbouw. De grond wordt gelegd om vervolgens over grotere en… Lees verder →

dr. P. Masters – Jesaja 1:25-2:5

Jesaja profeteert over de dag van Christus en het nieuwe Jeruzalem. Dan zullen alle volken tot de berg Sion komen. Daarom de oproep om in Zijn licht te wandelen, nu en altijd. Anders gaan we het verderf tegemoet.

ds. K. ten Klooster – Jesaja 55:3

Komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven Reeds jaren voordat Jezus Christus, de Zoon van God, in de volheid van de tijd op aarde kwam, klonk het Evangelie van vrije genade al. Het woord van God komt tot… Lees verder →

dr. P. Masters – Jesaja 55:8

Gods denken vergeleken met ons denken Onze gedachten zijn rationale gedachten maar Gods gedachten zijn veel hoger zo leert de profeet Jesaja, geleid door de Heilige Geest, ons. Hij is de alwetende God die alles weet en tegelijkertijd weet van… Lees verder →

ds. M.C. Batenburg – Lukas 4:14-30

Jezus’ intreepreek is er een om niet te vergeten. Hij laat weten dat de profetie van Jesaja 61 in vervulling is gegaan. Hij is de Gezalfde van God die het oordeel niet weg neemt, maar weg draagt. Hij staat voor… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheus 5:10-12

Jezus spreekt degenen zalig die omwille van Hem vervolgd worden. Christenen zijn pelgrims, onderweg naar het Koninkrijk der Hemelen (zoals Mattheus dat aanduidt). Een leven in gerechtigheid kan weerstand oproepen – dichtbij huis soms, in je vaderstad, zoals Jezus tegenkwam… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen