Preekaantekeningen

Tag

intrede

ds. C.R. van den Toorn – Psalm 19:15

In Psalm 19 jubelt David het uit over de grootheid van God in de schepping en het werk van God door het zenden van Zijn Zoon de Heere Jezus Christus naar deze wereld om te verlossen. Het is het gebed… Lees verder →

ds. B.L.P. Tramper – 1 Korinthe 1:24-25

In Korinthe is er kritiek op Paulus en diens prediking. Paulus houdt echt aan Christus, de gekruisigde, vast. Christus kwam naar de aarde, God kwam dus naar de aarde. Hij liet Zich aan het kruis nagelen. Voor joden en Grieken… Lees verder →

ds. D.J. Diepenbroek – Filippenzen 3:1b

De apostel Paulus wordt gedrongen door de liefde van Christus. Dat is wat hem ten diepste drijft om dezelfde dingen te schrijven. Het is hem niet verdrietig. En het is de garantie voor de gemeente. De waarschuwing tegen de dwaalleraars… Lees verder →

ds. R.W. de Koeijer – 1 Petrus 2:4-6

Petrus wijst er in zijn brief op dat Christus de door God gegeven Hoeksteen is. Hij is de hoeksteen gewórden, niet omdat wij dat wilden, maar omdat God het in Zijn raad besloten had. Bij ons is er van nature… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen