Preekaantekeningen

Tag

huwelijk

ds. A.A.F. van de Weg – Romeinen 15:7

Paulus wijst de gemeente te Rome erop dat zij elkaar moeten aanvaarden: in Christus, zoals Hij hen aanvaard heeft. Dat geldt ook in het huwelijk: elkaar aanvaarden als ‘saved sinners’. De sterken in het geloof moeten volgens Paulus rekening houden… Lees verder →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 6:14

De apostel Paulus leert in zijn tweede zendbrief aan de christelijke gemeente van Korinthe dat christenen geen ander juk mogen aantrekken met ongelovigen. Ze waren koud geworden in Korinthe door zich in te laten met het Judaïsme en nu worden… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 41

Ons lichaam en ziel is tempel van de Heilige Geest In zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus gaat het over het zevende gebod, dat alle onkuisheid [= een handeling of uiting die ingaat tegen de seksuele moraal] van God vervloekt… Lees verder →

ds. H. Zweistra – Genesis 39:2,7,12

Jozef getrouw gemaakt Wat maakte dat Jozef de verleiding van de vrouw van Pótifar die hem probeerde te verleiden weerstond? De Heere was met Jozef. De meerdere Jozef, Jezus Christus, bleef als mens staande in alle verzoekingen en God houdt… Lees verder →

ds. W. Pieters – Psalm 84:6

Psalm 84:6 ‘Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.’ ds. W. Pieters [thans predikant in Garderen] over Psalm 84 vers 6 in een trouwdienst. Over welgelukzalig in Gods huis wonen, de… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – leerdienst over het huwelijk

Het huwelijk moeten we hooghouden. Het doel van het huwelijk is drieledig: (1) elkaar bijstaan in de tijdelijke en eeuwige dingen, (2) het stichten van een gezin, een veilige plek voor kinderen en (3) het huwelijk is de plaats waarbinnen… Lees verder →

ds. D. Verkuil – Psalm 16:2

In Psalm 16 verklaart David Zijn liefde richting God. In tere bewoordingen verklaart hij dat er niets of niemand is buiten God. Dat God zijn deel is, maakt hem (en de gelovige) tot een tevreden mens. Zij herkennen anderen die… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – over het zevende gebod (seksualiteit i.c.m. HC zondag 41) (3/3)

De gave van seksualiteit heeft God geschonken om van te genieten. Echter leven we in een wereld na de zondeval en is er veel mis op het terrein van de seksualiteit. Het is belangrijk om elkaar te steunen en voor… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Over het zevende gebod (2/3)

Het doel van het huwelijk is drieleding: (1) elkaar bijstaan in eeuwige en tijdelijke dingen, (2) het stichten van een gezin en (3) de (enige) plaats waarin seksualiteit beleefd en genoten kan en mag worden. Met elkaar hierover spreken is… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Over het zevende gebod (1/3)

Het huwelijk is een geschenk van God. Adam kreeg Eva, als gelijke, als hulp tegenover. In het huwelijk is de geestelijke eenheid het belangrijkste en de lichamelijke eenheid is daar een beeld van. De kerk is tegen samenwonen omdat het… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen