Preekaantekeningen

Tag

hoop

dr. P. Masters – Kolossensen 1:4

De apostel Paulus schrijft zijn zendbrief aan de christelijke gemeente te Kolosse vanuit de gevangenis in Rome. Na het begin van de brief waarin hij hen wijst op het feit dat hij een apostel van Jezus Christus is, gaat hij… Lees verder →

ds. M.M.J. Verheuvel – Markus 16:1-8

Op 12 april 2020 grijpt Pasen ons aan. Zoals de vrouwen, waar Markus over schrijft, ontdaan zijn over wat ze zien en horen. De Paasverkondiging leidt tot beving en ontsteltenis. Pasen zet alles in beweging. God laat zien dat Hij… Lees verder →

ds. D. Siebelink – Psalm 39:8

De dichter van Psalm 39 was een eenling, op zichzelf terugggeworpen. Hij voelt zich niet alleen alleen, maar ook schuldig. Jegens God en de naaste stapelen wij schuld op schuld. Toch heeft hij verwachting: van de God van het verbond…. Lees verder →

rev. Ibrahim – 1 Petrus 3:15

Petrus, de apostel van de hoop, schrijft in Zijn zendbrief veelvuldig over de geestelijke hoop. Het is de ware hoop, de Bijbelse hoop die gegrond is op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Het is de hoop van… Lees verder →

ds. M. van Reenen – 1 Petrus 1:8a

Christus liefhebben De apostel Petrus schrijft in zijn zendbrief over de liefde tot Christus. Naast de drie-eenheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wijst hij op de drie-eenheid van geloof, hoop en liefde. De ware liefde… Lees verder →

pastor Ibrahim – 1 Petrus 1:3-5

Onze onwankelbare erfenis Petrus, de apostel van de hoop, roept de lezers van zijn brief en ons vandaag op om God te zegenen. Hij heeft in Zijn grote barmhartigheid ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 15:13

De bijbelse hoop is een gefundeerde hoop omdat Jezus als dienaar Zijn bloed heeft gegeven ter verzoening. Hoop is in de bijbel heel belangrijk. Het is geen ‘misschien’, maar een zeker weten, een uitstrekken naar datgene wat God nog zal… Lees verder →

Ds. J.G. Blom (Kesteren) / 14 april 2013 / 1 Korinthe 15:17,18 en 20

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, 9.30 uur   Votum en groet Psalm 33:11 Lezing wet Gebed des Heeren: 3 Schriftlezing 1 Korinthe 15:1-20 Gebed (incl. voorbede) Psalm 73:13,14 Prediking n.a.v. 1 Korinthe 15:17,18 en 20 Psalm 68:1 Dankgebed (“We zullen eindigen… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen