Preekaantekeningen

Tag

hogepriester

eerwaarde heer J. Lankhaar – Numeri 20:28a

Aäron de hogepriester sterft op de berg Hor. Niet omdat zijn krachten afgenomen zijn maar omdat God het zo heeft bepaald. Mozes en Aäron mogen het beloofde land niet binnen vanwege het slaan op de rots bij de wateren van… Lees verder →

ds. D.J. Diepenbroek – Markus 16:19

Het Hemelvaartsevangelie naar de beschrijving van de evangelist Markus is heel compact: De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods. Het bepaalt ons bij Zijn spreken… Lees verder →

ds. J.J. ten Brinke – Hebreeën 9:24

Hemelvaartsdag is Christus’ kroningsdag. De engelen hebben gejuicht toen Hij de hemel weer binnen kwam. De Hebreeënschrijver legt de link met de tabernakeldienst: Christus is de hemel binnengegaan, met Zijn eigen bloed, eenmaal. Zegenend verliet Hij de aarde om vervolgens… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Leviticus 16:7-9, 15-17

Op de Grote Verzoendag moesten er door het volk twee geitenbokken gebracht worden waarover geloot wordt. De ene bok behoorde aan de Heere toe en de andere bok is de weggaande bok. De hogepriester ging vervolgens het heilige der heiligen… Lees verder →

prop. J.J. de Haan – Johannes 11:49-50

Kajafas, de hogepriester van het jaar waarin Jezus stierf, profeteert over de dood van Christus. Aangrijpend dat je een leidinggevende positie kunt hebben en toch God niet liefhebben. De dood van Lazarus luidt zo de dood van Christus is; maar… Lees verder →

ds. J.A. Kloosterman – Markus 14:63-64

Als de rechtszaak tegen Jezus in de nacht plaatsvindt dan wordt daar de ene na de andere getuige opgevoerd. Het is het Sanhedrin erom te doen om hun aartsvijand Jezus tot de dood te veroordelen. Op allerlei punten is dit… Lees verder →

ds. M. Goudriaan – Leviticus 10:3

Als Nadab en Abihu, de twee zonen van de hogepriester Aäron, met vreemd vuur offeren, dan worden zij door God gestraft en vallen zij ter plekke dood neer. De aangrijpende geschiedenis laat ons Gods heiligheid zien. God had nadrukkelijk bevolen… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Hebreeën 7: 24-26

Jezus Christus is dé Hogepriester, die met Zijn eigen offer betaald heeft voor de zonden. Om toegang tot God te krijgen hebben we Hem nodig. Als we denken zelf naar God te kunnen schatten we óf de zonde te laag… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Hebreeën 4:16

De schrijver van de Hebreeënbrief wijst op Christus als de grote Hogepriester. Hij is de hemelen doorgegaan – Christus werd niet tegengehouden omdat Hij met Zijn eigen offer kwam. Wij hebben van nature geen toegang tot God, maar Jezus baande… Lees verder →

dr. P. Masters – Johannes 17:18

Hoe christenen onderscheiden zijn Jezus, de Zoon van God, bidt in het Hogepriesterlijk gebed tot God Zijn Vader. Dat gebed is meteen verhoord. De discipelen zijn na de opstanding en hemelvaart van Jezus Christus apostelen geworden en christenen vandaag de… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen